Strateginen johtaminen, varmin tapa arvonnousuun

Kymmenien vuosien kokemuksemme yritysjohdon toiminnasta on vakuuttanut meidät strategiatyön ja sen jalkauttamisen vaikutuksesta yrityksen arvon kehitykseen. Strategia nähdään liian usein vain yritysjohdon työkaluna, jolloin yrityksen todellinen potentiaali voi jäädä löytämättä. Myös Suomen strategisen johtamisen seura tunnisti strategiabarometrissaan keskeisiä ongelmia yritysten strategiatyössä. Ongelmat liittyivät strategiatyön irrallisuuteen, viestittävyyteen, suunnitteluun ja osallistavuuteen. Kehittämässämme Living Strategy -konseptissa strateginen työskentely yhdistyy johtamisjärjestelmään ja johtoryhmätyöskentelyyn.


Ari Lammi

Ari on työskennellyt useissa tehtävissä, eri yrityksissä ja toimialoilla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Osaamista ja näkemystä on kertynyt operatiivisista tehtävistä hallitustyöskentelyyn (HHJ).


Mika Taipale

Mika on toiminut ohjelmistoliiketoiminnan kasvuyrittäjänä Passeli Ohjelmat Oy:ssä sekä Netvisor Oy:ssä. Hänellä on kokemusta ja näkemystä riittävän haasteellisten tavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisesta.

Edelläkävijyys veressä

Yhdistämällä ohjelmistoliiketoiminnan kokemus liikeenjohdon strategiatyön valmennukseen, yrittäjähenkisyyteen sekä korkeisiin tavotteisiin antavat meille erinomaiset lähtökohdat ratkaista asiakkaidemme johtamishaasteet.

Toimitusjohtajan ja johdon rooli painottuu yhä enemmän liiketoimintarakenteisiin, organisaation osaamiseen ja muutoksen johtamiseen. Sitä täytyy myös johdon palvelujärjestelmän ensisijaisesti tukea.

Markku Nylund

Toimitusjohtaja

2012

Kun Risto ja Markku yhteisillä työmatkoillaan tekivät havaintoja yritysjohtamisen ja strategian jalkauttamisen haasteista, niin toisaalla taas Mika ja Ari keskustelivat strategiatyöstä ja siihen sopivista palveluista. ”Management Relations Management”, ”Real-Time Agenda, ”Living Strategy”. Työnimi on vuosien aikana vaihtunut ja keksitty uudestaan monta kertaa. Myös idea on jalostunut nykyiseen muotoonsa hitaasti kypsyen, kuten parhaat viinitkin.

 

Näissä prosesseissa ovat myös suomalaisten pk-yritysten suurimmat kehittämismahdollisuudet.

Ari Lammi

DI, TkT, partneri

4straction

For Strategic Action. Jossain vaiheessa todettin, että strategisen työskentelyn merkittävyys on kiistaton ja sen teoriatausta on kunnossa, tarvitaan vain parempia käytäntöjä sen johtamiseen. Sen sijaan että kirjoittaisimme niistä kirjan, päätimme tehdä ohjelmistopalvelun joka yhdistää strategiatyöskentelyn johtamisjärjestelmään. Päätöstä vauhditti myös se kun havaittiin, että valmiita ja toimivia strategisen johtamisen työvälineitä ei löydy markkinoilta. Otimme haasteen vastaan!

Kesäkuussa 2015 tiivistettiin ajatukset palveluvisioksi ja yritys perustettiin. Kevään 2016 aikana lanseeraamme yritysjohdolle uuden tavan oman liiketoiminnan johtamisen syväluotaamiseen. Myöhemmin vuoden aikana yritykset saavat käyttöön ensimmäiset palvelut liiketoiminnan strategiseen johtamiseen.

 

Viestintä yrityksissä on nykyään jo hyvin digitalisoitunut, mutta tiedon hyödyntäminen yrityssovelluksissa ei ole juuri kehittynyt 90-luvun jälkeen.

Risto Matikainen

Chief Architect

Toteutuksesta käytäntöön

Olemme todenneet, että useimmiten strategisen johtamisen haasteet ovat strategian toteutuksessa eli viemisessä käytäntöön.
Miten saadaan kaikki työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen? Yksinkertaisesti – kun tavoitteet ja suunta ovat selvinä ja suunnitelmat valmiina, niin kyse on enää johtamisesta.

Johtaminen on kokonaisuus hallitustyöskentelystä johtoryhmän kautta esimiestyöhön ja itsensä johtamiseen. Strategialla, johtamisella ja myynnillä on keskeinen vaikuttavuus yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen. Halusimme luoda kokonaan uudenlaisen mallin johtamiseen ja strategiatyön jalkautukseen.

 

Yrityksen ja organisaation käytössä olevia johtamisjärjestelmiä ja strategiaprosesseja ei ole vielä tehostettu samalla tavoin kuten toiminnan- ja taloudenohjausta.

Mika Taipale

DI, Business Development

Vaatimukset modernille johtamisjärjestelmälle

Johdon käyttämät ohjelmat ovat usein yhä pirstaloituneimpia ja tieto hajallaan. Ongelmaa ei helpota uuden johdon raportointityökalun käyttöönotto. Olleellinen asia on oikeiden työkalujen ja tietovirtojen kokoaminen yhteen palveluun helpottamaan monimutkaistuvaa johtamistyötä.

Tavoitteenamme ei ole tietojärjestelmän avulla mekanisoida monitahoista inhimillistä ajattelua vaan päinvastoin vapauttaa yritysjohdon korkeapalkkainen aika ja energia vaativaan ajatus- ja suunnittelutyöhön. Se luo vaatimukset modernille johtamisjärjestelmälle jota tukee monipuoliset ja käytettävyydeltään erinomaisesti toimivat ohjelmistotyökalut.

 


Markku Nylund

Markku on saanut oppinsa kasvu- ja startupyritysten johtotehtävissä kansainvälisestä urheilubusineksestä nykypäivän menestyksekkääseen ohjelmistoliiketoimintaan.

puh. +358 400 763869


Risto Matikainen

Risto on työskennellyt erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä Netvisor Oy:ssä sekä Visman kansainvälisessä tuotekehitysorganisaatiossa. Ristolla on käytännön kokemusta ohjelmistopalvelun kehittämisestä ja palvelemisesta sadoille tuhansille käyttäjille.

puh. +358 50 308 8012

15 minuutissa saat kattavan kokonaisarvion yrityksesi strategisen johtamisen nykytilasta

Aloita johtamisjärjestelmän analyysi nyt!