Yhdistää koneälyn, datan ja asiakasviestinnän tilitoimistojen lisäarvoksi

Tilitoimisto

Advisor 360 sisältää kootusti ne toiminnot jotka ovat keskeisiä pk-yrityksen talouden johtamisessa. Se on erityisesti suunniteltu tilitoimiston kohdennetumpaan asiakasviestintään, kehittyneeseen tiedon jalostamiseen sekä informatiiviseen ja visuaaliseen esittämiseen.

 

Asiantuntijatason toiminnot

Edistyneet toiminnot asiantuntijoille jotka haluavat jalostaa tilitoimisto-osaamisen yritysjohdon asiantuntijapalveluksi.

Tilitoimiston kirjanpitäjä

Toimita kirjanpitäjän työn tulos huipputason automatisoituna asiakasraportointina joka ei vaadi erillistä käyttökoulutusta. Toiminnot opastetaan käyttöliittymässä ja sisältö pohjautuu palvelun vakioituihin taloustietohin ja raportointinäkymiin.

   

Johda henkilöstön koko potentiaali tuloksentekoon

Omistaja ja sijoittaja

  • Miten varmistat sijoituksesi maksimaalisen arvonnousun?
  • Aikaansaako yrityksen strategia toteutuessaan tavoitellun arvonnousun?
  • Toteuttaako toimiva johto strategiaa tehokkaasti?
  • Yrityksen strategia voi olla epäselvä tai epärealistinen. Usein merkittävä osa johdon ajasta menee tulipalojen sammutteluun, jolloin strategiaa ei  toteuteta määrätietoisesti.

4Straction auttaa varmistamaan, että organisaatiolla on toimiva ja ymmärretty strategia, sekä kohdistaa johdon huomion tärkeisiin asioihin.

Hallitus

Hallituksen jäsenenä joudut usein työskentelemään lähinnä yhtiön taloudellisten lukujen varassa, ilman näkyvyyttä olennaisiin muutossignaaleihin.

Agenda 360 tarjoaa hallitukselle reaaliaikaisemman tiedon yrityksen näkymistä ja strategian toteutumisesta. Palvelu helpottaa hallitusraportointia ja varmistaa päätösten siirtymisen hallituksen ja toimitusjohtajan välillä.

Johtoryhmä

  • Johtoryhmän työskentely painottuu liikaa nykytilaan ja menneisyyteen. Päätösten valmistelu- ja taustamateriaali on usein vaikeasti saatavilla ja arkiasiat varastaa päähuomion strategisen fokuksen sijaan.
  • Käytössä olevat  työkalut palvelevat huonosti yhteisen tulevaisuuskuvan muodostamisessa ja strategian toiminnallistamisessa.

Agenda 360 palvelun avulla johtoryhmän ja tiimien päätöksentekoprosessi sujuu suoraviivaisesti ja ohjautuu asianomaisille. Se luo paremman näkyvyyden eteenpäin, koordinoi ja varmistaa johtoryhmän päätösten toimeenpanon ja seurannan.

Toimitusjohtaja

  • Toimitusjohtajana olet liian kiireinen muodostaaksesi pirstaloituneesta tiedosta tehokkaan päätöksenteon vaatiman selkeän ja riittävän kokonaiskuvan. 
  • Joudut tekemään päätökset puutteellisin tiedoin tai viivästyttämään päätöksentekoa.

Agenda 360 tarjoaa toimitusjohtajalle päätöksentekoon tarvittavan, organisaation näkemyksellä täydennetyn markkina- ja numerotiedon, sekä auttaa pitämään fokuksen strategian toteutumisen kannalta keskeisissä asioissa