Living Strategy®

Modern mjukvaruplattform för att hantera hela verksamheten

<div class="card product-module"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h2>Marknads- och affärsinsikter</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>En situationsbild som uppdateras automatiskt, utvärderas av intressenter och täcker konkurrenter, marknader, ekonomiska data och personaluppgifter kan förbättra och påskynda bedömningen av din strategi.</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a href="#market-and-business-insights"><div class="icon scroll-down"><div class="second-arrow"></div><div class="third-arrow"></div></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="card product-module"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h2>Analyser och mål</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>Identifiera, analysera och skapa idéer. Händelser följer inte nödvändigtvis ett årligt schema. Utnyttja kontinuerliga och levande analyser och förbättra förståelsen och intuitionen med välkända strategiverktyg.</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a href="#analysis-and-goals"><div class="icon scroll-down"><div class="second-arrow"></div><div class="third-arrow"></div></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="card product-module"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h2>Samordnade åtgärder</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>Med en visuell och deltagande strukturell plan och åtgärdsplan kan du säkerställa ett samband mellan strategiska mål och operativa åtgärder.</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a href="#coordinated-actions"><div class="icon scroll-down"><div class="second-arrow"></div><div class="third-arrow"></div></div></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Boka en presentation

4straction främjar nyckelrollerna

Marknads- och affärsinsikter

Gör övervakningen av den konkurrerande och operativa miljön effektiv och automatiserad

Du kan sätta stopp för tidskrävande genomgångar och låta automatisk datahämtning sköta övervakningen av marknadshändelser. Övervaka, kommentera, klassificera och rekommendera nya flöden med tjänstens omfattande funktionsutbud. Funktionerna för marknadskoll gör att du enkelt kan välja företag att följa och deras registrerade webbplatser. Dessutom kan din situationsbild innehålla flöden med information som rör företagens finansiella situation, kampanjer, produktlanseringar, patent, branschnyheter osv.

Värdefull information med lättanvända och automatiska frågor

Ordna på ett effektivt sätt tidsinställda frågor eller ad hoc-frågor till olika intressenter för att få ytterligare information, utökade analyser och en bättre bild av den aktuella situationen. Med undersökningsinställningarna kan du kontinuerligt samla in tydlig och högkvalitativ information om ämnen såsom personal, kunder, indikatorer, jämförelser, åtgärder och möten. Situationsbilden uppdateras automatiskt med resultaten. Ersätt e-post och Excel-flöden med en praktisk enkätfråga.

Koppla ihop intern information från olika källor till informationsströmmen

Tjänstens omfattande hantering av indikatorer och relevanta siffror säkerställer att målen har tydliga indikatorer och övervakas i tid. Du kan skapa regler för att beräkna indikatorer och koppla dem till olika nivåer av din verksamhet. Vid behov kan du även hantera sammanfattningar som sträcker sig över företagsmässiga och organisatoriska gränser med hjälp av funktionerna för företagsdesign. Med gränssnittsfunktionen kan du importera information automatiskt från andra system och program inom företaget, i enlighet med hanteringsbehoven.

Förbättra lärandet med interaktiva resultattavlor och diskussioner

Aktivera och involvera organisationen med hjälp av kommunikationsfunktioner för att skapa en situationsbild. Du kan skapa skärmbilder för användare eller grupper, vilka är kopplade till ett omfattande urval av indikatorer, sofistikerade nyhetsflöden, beslut som fattats samt uppgifter. Du kan omedelbart se förändringar, jämförelser och avvikelser. Skärmbilderna har djupgående kapacitet som gör att du får mer detaljer och logiskt kan utforska andra problem där det behövs.

Analyser och mål

Identifiera, analysera och skapa idéer

Förbättra slutsatserna och skapa mer ingående analyser med analysverktyg i realtid från olika vinklar. Traditionella, statiska verktyg såsom SWOT-TOWS, Pestel, Benchmarking, BCG matrix, Value Chain osv. kan bli verkliga arbetsytor som skapar framtida perspektiv och realiserbara idéer för utvärdering och genomförande av strategier. Den användarvänliga processen gör att du kan skapa nya initiativ, frågor, åtgärdsförslag eller uppgifter där informationen tillhandahåller de bästa villkoren för att göra det.

Delta i gruppdialog

Etablera en kontinuerlig analysprocess och övervaka utvecklingen av situationen när det passar dig. Du kan på ett flexibelt sätt ge externa experter tillgång till arbetsprocesserna. Du kan effektivt etablera gruppens bästa idéer och konsensus med hjälp av funktionerna för utvärdering och kommunikation. Nya innehållsändringar i marknadsinformation samlas in automatiskt och visas på skärmbilderna för snabb granskning.

Skapa din framtid med en delad trendskärm

Funktionerna i skärmbilden för framtidsperspektiv gör att du enkelt kan karakterisera observerade trender och antaganden samt övervaka relaterade nyhetsflöden. Scenarioskärmbilderna gör att du kan använda olika vinklar för att samla in innehåll. Tjänstens arbetsytor är en utmärkt plattform för att utvärdera strategiska förändringar i arbetsgrupper.

Coordinated actions

Förbättra genomförandet med uppgiftshantering som är kopplad till en visuell översikt

Uppgiftshantering och ansvar för strategiska åtgärder är i stor utsträckning kopplade till strategikartan. Den visuella översikten gör att du enkelt kan gå in djupare på element som utgör bakgrunden till strategin, inklusive framtida prospekt, uppgiftspaket som används för att genomföra strategin eller situationsbilden som visar förloppet för genomförandet. Granskningsperspektivet kan enkelt ändras så att det följer de företagsmässiga, operativa, marknadsmässiga eller produktrelaterade strukturkraven. Mål och mätvärden för att mäta framgång kan ställas in för strategiska funktionella enheter så att du kan utvärdera deras inverkan på resultaten.

Säkra genomförandet med en övervakad agenda som alltid innehåller rätt information

Agendaverktyget gör att du kan förbättra möten och relaterade rutiner som rör åtgärder för distribution, förberedelse och uppföljning. Tjänsten ger ledningsgruppen och andra grupper en rak process för beslutsfattande samtidigt som den täcker, och på ett omfattande sätt registrerar önskade faser för de som är berörda. Kombinera datum för beslut med tidslinjeskärmbilder av resultattavlor och identifiera utpräglade kännetecken för framgångsrika beslut. Du kan definiera när och hur du får en sammanfattning av förloppet för problem som finns med på agendan.

Ändra och hantera förändringar som krävs av strategin i organisatoriska, företagsmässiga och operativa strukturer.

Funktionen för utökad företagsdesign visar strukturen för företaget och organisationen. Detta gör att du kan rikta informationsflödet utifrån ansvarsområden och kunskap. Det innebär att rätt personer får kännedom om den information som finns, vilket gör att de kan bidra med kommentarer och utvärderingar. Den visuella organisationsbilden gör det lätt för personalen att förstå ansvar och hanteringssystemen och gör att du kan hantera behörigheterna för information på rätt nivåer. Du kan enkelt och effektivt lägga till personal i hanteringssystemet. Strukturella förändringar uppdateras automatiskt i arbetsskärmbilderna och gammalt innehåll följer automatiskt förändringarna.

Om en kvart har du en omfattande utvärdering av läget i din ledningsstrategi!