Living Strategy®

Framtiden för hantering, praktiskt sammansatt i en tjänst

Se till att vara den som får veta först

Vår snabbt föränderliga värld och det enorma informationsflödet kräver ett effektivt och automatiserat sätt att gå igenom information. Vi behöver även en effektiv process för att utvärdera informationen och dra slutsatser av den. Du upptäcker vad andra inte ser.

Det mest effektiva sättet att genomföra besluten

Slå ihop mätvärden och data som du vill. Övervaka på ett transparent och delat sätt. Med visualiserat och sammanhängande strategiarbete kan du vara säker på att rätt problem hamnar på agendan och genomförandet blir garanterat lyckat.

De bästa besluten, så snabbt som möjligt

Kombinera informationskällor, ställ frågor och var delaktig. Med en delad och uppdaterad situationsbild kan du reagera snabbare för garanterat bättre beslut.

De mest engagerade personerna

Ett modernt och inkluderande hanteringssystem inspirerar talanger och bidrar till lärande. Multiplikatoreffekten av att utveckla hanteringssystemen leder till stora förbättringar i fråga om resultat.

En modern programvaruplattform för hanteringen av hela företaget

4straction främjar nyckelrollerna

Ägare och investerare

  • Hur kan du säkerställa optimal värdeökning för din investering?
  • Kan ditt företag uppnå de mål som fastställts i strategin samtidigt som ni når de värdeökningar ni strävar mot?
  • Kan strategin förverkligas genom effektiv hantering?
  • Strategier kan vara otydliga eller orealistiska. En stor del av ledningens tid ägnas ofta åt att lösa problem snarare än att fokusera på att genomföra strategier.

4straction hjälper företag att ha en funktionell och begriplig strategi och styr ledningens fokus mot de nyckelproblem som företaget står inför.

 

Styrelseledamöter

Som styrelseledamot jobbar du ofta i huvudsak med företagets ekonomi och har inte någon större insyn i viktiga tecken på förändring.

4straction erbjuder styrelsen realtidsinformation om företagets framtidsutsikter och realisering av strategi. Tjänsten gör det enklare att skapa styrelserapporter och säkerställer att både styrelsen och vd:n ser över besluten.

Verkställande direktör

  • Som verkställande direktör är du alltför upptagen för att formulera den tydliga överblick som krävs för att fatta effektiva beslut utifrån splittrad information.
  • Det slutar med att du fattar beslut baserat på otillräcklig information eller att du till och med skjuter fram beslutsfattandet.

4straction erbjuder verkställande direktörer de marknadsdata och siffror som krävs för att fatta beslut. Dessutom får du en bild av verksamhetens framtidsutsikter. Detta gör att du kan fokusera på nyckelproblem i fråga om att genomföra strategin.

Ledningsgrupp

  • Ledningsgruppens arbete fokuserar för mycket på den nuvarande situationen och det förflutna. Det är ofta svårt att komma åt det förberedande materialet och bakgrundsmaterialet för att fatta beslut och vardagsfrågor tar uppmärksamhet från strategifokus.
  • De verktyg som används är otillräckliga för att formulera en gemensam vision för framtiden och skapa en funktionell strategi.

Med hjälp av 4stractions tjänst fungerar ledningens och andra gruppers beslutsprocesser på ett direkt sätt. Du kan dessutom vara säker på att rätt parter är inblandade. Det gör det lättare att förutse framtida utveckling, samordna och säkerställa genomförandet samt övervaka ledningsgruppens beslut.

Finansiell förvaltning och ekonomiska kontroller

Som styrekonom förväntas mer av dig än att bara rapportera siffror. Utan effektiva verktyg är det omöjligt att sammanställa och berika fragmenterad information i realtid. Det krävs orealistiskt mycket tid och kraft att eliminera ovisshet gällande beslutens ekonomiska inverkan.

4straction hjälper dig att mäta, samla in och sammanslå de prediktiva affärsuppgifter som krävs för att fatta beslut och utvärdera dem genom dialog.

Hantering och funktioner

Oavsett om ditt ansvarsområde gäller försäljning, marknadsföring, produktion eller kundtjänst kan du inte längre bara jobba med analyser. Möjligheter kan enkelt försvinna i det växande och konstanta informationsflödet och tecken som går obemärkta förbi kan växa till risker och kostnader som blir svåra att hantera. Ovisshet blir till ineffektivitet och märks bland annat i personalens motivation och engagemang.

Med 4stractions hjälp kan du automatisera övervakning av marknadsinformation och verksamhetsmiljön, hitta möjligheter och förvandla dem till handling. Med en deltagande kommunikationsprocess blir det lättare att skapa en delad situationsbild och skapa högre engagemang för att genomföra strategin.

HR

4straction gör det enkelt att hantera strategiska utmaningar och kunskaper. Tjänsten ger dig ett effektivt sätt att involvera personal i utvecklingsprocesser och hjälper användare att bedöma känslor och resultat.

Boka en presentation