Living Strategy® Sprint

Vaivaton ja ohjattu käyttöönotto avaimet käteen -periaatteella

Avaimet käteen -sprintit

Strategiaversion mallintaminen asiakkaan aineistosta

Aloitusversion tuottaminen rakenteineen
900
 • Strategia ja rakenne visualisoituna
 • Iterointi asiakkaan kanssa
 • Valmistelu johdon esittelyä varten

Strategiaprosessin luonti ja käynnistäminen

Strategiakierroksen avustaminen palveluna
2700
 • Strategiakierroksen toteutus
 • Työapajapohjat ja toimintamalli suunnitteluun
 • Kokouskäytännöt seurantaan ja päätöksentekoon
 • Agendan ja aikajanan hallinta
 •  

Suorituskyvyn mittaroinnin suunnitelma

Kartoitus tilannekuvan kehittämiseksi
900
 • Nykytilanne ja tiimien tarpeet
 • Alustava tulostaulujen suunnitelma
 • Tietolähteiden kartoitus

Integraatiot ja tietolähteiden liittäminen

Tarjous kartoitukseen pohjautuen
1200€ /tpv
 • Liittymien määrittely ja toteutus tunnuslukutasolla
 • Integraation ja tiedonsiirron tekninen toteutus

Käytön valmennus €900 per sprintti

Strategiafasilitointi ja ohjaus

Kuinka ohjataan työskentelyä
 •  Fasilitaattoreille: 
  • Prosessin ja agendan hallinta
  • Työpajan räätälöinti ja ohjaus
  • Tulosten kytkentä strategiaan

Mallinnus ja toimintasuunnitelma

Hallitse rakenteita, kuvauksia ja ylläpitoa
 •  Fasilitaattoreille:
 • Strategiakartalla rakenteet hallintaan
 • Operointi toimintasuuntelman avulla
 • Viestinnän ja päivitysten ohjaus

Johdon ja tiimien työskentely prosessissa

Hallitsemme rullaavan työskentelyn
 •  Vastuuhenkilöille ja esimiehille: 
  • Toimintasuunnitelman tekemninen
  • Tavoitteiden ja tulosten hallinta
  • Omat ja tiimin tilanne- ja tilapäivitykset

Mittareiden ja tulostaulujen muotoilu

Tee ja hallinnoi tulostauluja
 •  Laskenta-ammattilaisille:
 • Tulostaulujen luonti ja itsepalveluanalytiikka
 • Raportointiasetukset ja -viestintä
 • Seurantasojen ja dimensioiden asetukset
 • Tauluautomaatio tietojen keräyksessä

Sovi esittely ja ota samantien kokeiltavaksi