Talouden ja tulosten seuranta

Yhdistä aidosti ihmiset ja tiedot parempien päätösten tueksi

Kasvattaako lisääntyvä tieto Informaatioähkyä vai kokonaiskuvan ymmärrystä?

Joudummeko kaivamaan tiedot useista paikoista aina uudestaan?

Tuntuuko, että BI ratkaisu on jäykkä ja edellyttää massiivista integraatioprojektia?

Pirstaleinen tieto kokonaiskuvaksi

Palvelu kerää ja yhdistää automaattisesti yrityksen taustajärjestelmistä löytyvää informaatiota. Näiden pohjalta se tuottaa organisaation avaintiimeille ja johtajille tarvittavat tiedot roolin mukaan.

Havaitse poikkeamat

Palvelu sisältää monipuoliset ja visuaaliset näkymät, jotka havainnollistavat tärkeimmät johdon huomiota vaativat asiat. Sen avulla yhdistät aidosti ihmiset ja tiedot parempien päätösten tueksi, tarvittaessa myös yli tiimi- ja organisaatiorajojen.

Ratkaisu myös vaativiin tarpeisiin

Palvelun ominaisuudet mahdollistavat yritysten sisäisten- ja yritysten välisten rakenteiden kattavan hallinnan. Nämä mahdollistavat yrityksen monipuolisen ja ennakoivan toiminnan suunnittelun.

Katso palvelun hinnoittelu

Sovi esittely

Ota yhteyttä

Analysointi

Hukkasimmeko etsikkoajan tulospoikkeamien korjaamiseen, koska raportit eivät olleet reaaliaikaiset?

Johtaako pelkkä numerotieto syvälliseen bisnesnäkemykseen?

Jääkö rullaava ennakointi tekemättä teknisen kankeuden vuoksi?

Unohda työläät ja eilispäivän tietoon pohjautuvat kuukausiraportit

Palvelu tuottaa reaaliaikaisesti valitut tulos- ja tavoitemittarit sekä niiden visuaalisen seurannan. Sen monipuoliset vertailumahdollisuudet tavoitteen,ennusteen, budjetin ja toteuman osalta varmistavat jatkuvan tilannekuvan. Palvelun rajapinnat automatisoivat ennen niin työlään tiedonkeruun taustajärjestelmistä.

Rikasta numerotieto organisaation hiljaisella tietämyksellä

Palvelun Poll-ominaisuudet mahdollistavat kyselyiden tekemisen tarvittaessa koko henkilöstöltä. Kyselyt voivat olla luonteeltaan laadullisia tai määrällisiä. Suosittuja kyselyitä ovat esimerkiksi benchmark, tunnetila, tapaturmien määrä, koulutuspäivien määrää ja erilaiset ennusteet. Kyselyt voidaan automatisoida jatkuvaluonteisiksi tai ne voivat olla ad hoc-tyyppisiä.

Budjetointi ja rullaava ennakointi

Palvelun avulla hallitset myös monitasoisia budjetteja aina tulosyksikkö- ja kustannuspaikkatasolle asti.
Rullaava ennustemalli -toiminnolla voit kerätä automaattisesti hajautetusti luodut osabudjetit sekä päivittää toteutumat takaisin osabudjetteihin uusien arvioiden tueksi. Tämä mahdollistaa jo olemassa olevien excel ja google sheet taulukoiden sekä niiden monipuolisten laskentaominaisuuksien hyödyntämisen.

Ohjausnäkymät

Olisiko syytä kohdistaa energia tietojen analysointiin niiden kaivamisen ja yhdistelyn sijaan?

Unohtuuko tulosseurannan havainnot ja näkemykset ajan myötä?

Saako henkilöstö riittävästi informaatiota?

Kaikki tarvitsemasi tiedot kootusti samassa näkymässä

Kullekin käyttäjälle on mahdollista sovittaa roolin mukaiset visuaaliset ohjausnäkymät, jotka mahdollistavat tietojen yhdistämisen yli järjestelmärajojen.
Tarpeiden muuttuessa ohjausnäkymiä voi muokata helposti ja nopeasti myös käyttäjän toimesta.

Hyödynnä käyttäjien havainnot ja näkemykset

Voit tallentaa ajanhetkeen liittyvät havaintosi ohjausnäkymien mittareihin ja kuvaajiin. Tällöin ne ovat muiden näkymän käyttäjien nähtävissä ja kommentoitavissa. Käyttäjien näkemyksillä rikastetut mittarit ja kuvaajat ovat myös hyödynnettävissä eMeet-kokouksissa.

Avoimuus kasvattaa luottamusta

Voit jakaa haluamasi informaation henkilöstölle ja sidosryhmille tv-näytöillä, mobiilisti ja sähköpostilla. Näin varmistat, että ihmiset ovat aina tietoisia tärkeimmistä tavoitteista ja tilanteesta.

Seurantatasot

Jääkö seuranta pintapuoliseksi, koska järjestelmä ei taivu parempaan?

Tiedätkö mihin katteet hupenee?

Onko tietojen yhdistämisen automatisointi tekemättä raskaiden integraatioprojektien vuoksi?

Monipuoliset rakenne-ominaisuudet luovat raportointiin tarvittavaa syvyyttä

Palvelun monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat toiminnan seurannan konserni-, yritys-, toiminto-, markkina-, asiakas- tai tuotenäkökulmasta.

Tunnusluvut tarpeidesi mukaan

Palvelu sisältää vakiona yli 200 valmista mittaria ja tunnuslukua. Visuaalisen tunnuslukujen hallinnan avulla voit luoda ja muokata mittarit myös liiketoimintasi ja toimialasi erityistarpeisiin.

Integraatiot ilman raskaita projekteja

Modernien rajapintaratkaisujen ja valmiiden yhteyksien ansiosta voimme tarjota tehokkaan ja monipuolisen tavan yhdistää eri tietolähteet ilman raskaita ja pitkäkestoisia integraatioprojekteja.

Katso palvelun hinnoittelu