Talouden seuranta ja ennakointi tilitoimistoille

 

Valmiit jatkuvat integraatiot

Valmiit integraatiot kirjanpito-ohjelmistoihin kuten Netvisor, Procountor, Fivaldi, Lemonsoft, Netbaron

Tietojen automaattinen päivitys

4Straction sisältää automaattinen tietojen noudon automaattisesti. Luvut päivitetään joka päivä ja sen lisäksi käyttäjän on mahdollista hakea uusimmat lukemat palvelun liittymästä tarvittaessa.

Viimeisimmät tiedot aina saatavilla

Haemme aina viimeisimmät tiedot ja käyttäjä voi valita käsitteleekö hän viimeisimpiä tietoja vai kauden lukitukseen asti vahvistettuja tietoja. Talousaineiston lisäksi järjestelmä hakee aina myös laskutuksen tiedot, jolloin vaikka kaikkea taloudentietoa ei ole vielä saatavilla, voidaan aina viimeistä myyntiä voidaan seurata.

Räätälöitävä tuloslaskelma

Tuloslaskelman voi käyttäjä muokata haluamakseen. Tuloslaskelmaan käyttäjä voi valita halutut kentät oletuksena näkyviin, kuten budjetit, vertailut ja halutut kustannuspaikat.

Konserniyhtiöiden raportointi

Palvelu voi hakea useamman yhtiön tiedot vertailtavaksi sekä myös käyttää useita järjestelmiä taustalla. Tämä on hyödyllistä esim. konserniyhtiöiden vertailuun.

Graafit ja monipuoliset johdannaiset

Palvelun graafisia näkymiä käyttäjä voi rakentaa vapaasti tunnuslukujen ja seurantatasojen perusteella. Kaikki perinteiset grafiikkatyypit ovat tuettuna mm. viivat, palkit ja muut trendigraafit, vertailunäkymät, taulukkomuotoiset tiedot, tuloslaskelmapohja ja karttapohja

Ohjausnäkymien kopiointi eri yrityksille

Hyväksi todettuja ohjausnäkymiä on mahdollista kopioida ja tuotteistaa omille asiakkaille.

Omat tunnusluvut ja omat ohjausnäkymät

Ohjausnäkymiä voidaan rajata henkilö- tiimi- ja yritystasoille sekä määrittää kohderyhmille omat kotinäkymät.

Käyttöoikeusrajaukset

Ohjausnäkymiä voidaan rajata käyttöoikeuksin, sekä myös tuottaa mukautuvia näkymiä käyttäjän perusteella. Näin voidaan luoda esim. toimipaikka- tai kustannuspaikkakohtainen näkymä jossa näytetään vertailut koko yrityksen tietoihin riippuen selailevasta käyttästä.

Talousbudjetointi

Palvelu sisältää kattavat budjetointimahdollisuudet. Budjetti voidaan syöttää perinteisen tuloslaskelmamuodon kautta ja laajentaa osabudjetteihin halutuilla erittelytasoilla.

Osabudjetointi

Osabudjetointi mahdollistaa budjetoinnin toimipaikalle, konserniyritykselle tai kustannuspaikalle erikseen. Budjetti voidaan syöttää palvelussa tai se voidaan lähettää budjetoitavaksi dynaamisella Google Sheet- taulukolla, jolloin budjetoijan ei tarvitse kouluttautua palvelun liittymän käytössä vaan voi käyttää tuttua taulukkomuotoa. Dynaamiset taulukot luetaan automaattisesti sisään syötön päätyttyä, joten erillistä tiedonsiirtoa käyttäjän ei tarvitse enää tehdä.

Rullaava ennustaminen

Rullaavuus tuo jatkuvan ennustamisen mahdollisuuden joka voidaan yhdistää ulkoiseen Google Sheet-taulukkoon, joka mahdollistaa rajattomat kustomointimahdollisuudet budjetin laskennassa.

Laskennassa käyttäjä voi käyttää kaikkia talouden eriä sekä myös talouden ulkopuolisia lukuja. Esim. myynnin ennusteen pohjana voidaan käyttää esim. tajouskantaa ja tarjous-kauppa toteutumissuhdetta, tai mitä muuta tahansa toteutumaa joka on jo haettu palveluun toteutumana.