Toiminnan johtaminen

Konkretisoi strategian aina toimenpidetasolle asti ja luo yhteisen käsityksen onnistuneesta toteutuksesta läpi organisaation.

Onko johtoryhmäpalaverin jälkeen päällimmäisenä ajatus: “päätettiinkö me jotain?”

Käyttääkö johtoryhmä aikansa siihen mitä tehtiin vai siitä mitä pitäisi tehdä?

Olisiko huonot uutiset syytä nähdä kun voit vielä tehdä asioille jotain?

Päätöksenteko

Päätöksenteko-työkalu digitoi kokousprosessin. Se on korvaamaton apuväline hallitukselle, johtoryhmälle sekä kaikille tiimeille, niin ennen kokousta, kokouksen aikana kuin sen jälkeenkin.

Toimenpiteet

Konkretisoi strategian aina toimenpidetasolle asti ja luo yhteisen käsityksen onnistuneesta toteutuksesta läpi organisaation.

Seuranta

Strategian toteutuksen läpinäkyvä seuranta tuo esiin ongelmat jo varhaisessa vaiheessa ja helpottaa niiden korjaamista.

Katso palvelun hinnoittelu

Sovi esittely

Ota yhteyttä

Päätöksenteko

Tekeekö huono valmistelu kokouksista lähinnä keskustelukerhoja?

Onko kokouksen jälkeen kaikilla yhteinen käsitys päätöksien sisällöstä, vastuutuksesta ja aikataulusta?

Ovatko kokouksenne mielestäsi tehokkaita?

Automatisoi valmistelu ja paranna kokousten laatua

Agenda-päätöksentekotyökalu luo asialistan ja kerää siihen liittyvän tausta-aineiston järjestelmistä, sekä jakaa ne kokoukseen osallistuville haluttuna ajankohtana.

Tehosta kokouksen ajankäyttöä ja paranna päätösten laatua

Älykäs Agenda tukee päätöksentekoprosessia käsiteltävän asian esittämisestä, kommenttien, keskustelun ja päätösten dokumentointiin saakka. Se huolehtii myös tarvittavista äänestyksistä, päätösten vastuuttamisesta ja toteutuksen aikataulutuksesta. Lisäksi se varmistaa, että kokouksen ajankäyttö kohdistuu tarkoituksenmukaisesti. Palvelu sopii myös loistavasti virtuaalikokouksiin, joissa osallistujat eivät pääse kokoukseen aina fyysisesti tai samanaikaisesti.

Automatisoi päätösten jatkokäsittely

Älykäs agenda jakaa osallistujille kokousmuistiot ja pöytäkirjat. Se lisää automaattisesti päätökset ja tehtävät kunkin vastuuhenkilön omalle agendalle sekä auttaa raportoimaan näiden edistymistä jatkokokouksissa. Järjestelmä mahdollistaa käyttöoikeuksien rajoissa kokousten tilan ja sisällön läpinäkyvyyden organisaatiossa. Lisäksi se tarvittaessa mahdollistaa pöytäkirjojen sähköisen allekirjoituksen.

Onko kaikille selvää, mitä tekemällä he toteuttavat strategiaa?

Onko fokus menestyksen kannalta tärkeissä asioissa, vai varastaako arkiasiat johdon ajan?

Kuinka tyytyväisiä olette strategianne tuottamiin tuloksiin?

Konkretisoi strategia eläväksi

Palvelun avulla muodostat yhteisen kokonaiskuvan tärkeimmistä tavoitteista ja askelista niiden saavuttamiseen. Jaat päämäärät ja fokusalueet avaintiimien agendalle ja varmistut että strategiasi on näkyvää ja ymmärrettävää.

Varmista tavoitteiden toteutuminen

Palvelu ohjaa ja varmistaa tiimien työskentelyn fokusalueiden mukaisesti.
Se motivoi henkilöt strategian toteuttamiseen osallistamalla heidät omien tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyyn. Läpinäkyvyyden ansiosta strategian toteutumisen tila on vaivatta nähtävissä kaikilta organisaatiotasoilta.

Seuranta

Johdatko tiedolla vai tuurilla?

Onko meillä yhteinen käsitys tilannekuvasta?

Tiedämmekö aina vasta jälkikäteen mitä olisi pitänyt tehdä?

Tärkeimmät tiedot käytettävissäsi ajantasaisesti

Palvelu tuottaa reaaliaikaisen ja kattavan strategisten toimenpiteiden tilannetiedon organisaation eri tasoilta. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin suoraan niiden lähteellä.

Kullekin käyttäjälle on mahdollista sovittaa roolin mukaiset ohjausnäkymät, joissa voidaan visualisoida menestysmittarit sekä omien ja tiimin toimenpiteiden seuranta.

Avoimuus kasvattaa luottamusta

Voit jakaa haluamasi informaation henkilöstölle ja sidosryhmille tv-näytöillä, mobiilisti ja sähköpostilla. Näin varmistat, että ihmiset ovat aina tietoisia tärkeimmistä tavoitteista ja tilanteesta.

Katso palvelun hinnoittelu