Living Strategy®

Moderni ohjelmistoalusta koko liiketoimintasi johtamiseen

Market and business insights

Automaattisesti päivittyvä ja sidosryhmien arvioima tilannekuva kilpailijoista, markkinoista, taloustiedoista sekä henkilöstöstä parantaa ja nopeuttaa strategian arviointia.

Analysis & Goals

Tunnista, analysoi ja ideoi. Tapahtumat eivät noudata vuosikelloa. Tee analyyseista jatkuvia ja eläviä, paranna ymmärrystä ja intuitiota tunnetuilla strategiatyökaluilla.

Coordinated actions

Visuaalisen ja osallistavan rakenne- ja toimenpidesuunnittelun avulla voit varmistaa yhteyden strategisten tavoitteiden ja operatiivisen toiminnan välillä.

Sovi esittely

Ota yhteyttä

4straction tukee avainrooleja

Tutustu ratkaisuumme

Market and business insights

Tehosta ja automatisoi kilpailu- ja toimintaympäristön seurantaa

Voit lopettaa aikaa kuluttavan surffailun verkossa ja antaa automaattisen tietohaun hoitaa uusien markkinatapahtumien seurannan. Seuraa, kommentoi, luokittele ja suosittele uutissyötteitä palvelun monipuolisilla ominaisuuksilla. Market watch -ominaisuuksilla valitset helposti seurattavat yritykset ja niiden rekisteröimät sivustot. Lisäksi saat tilannekuvaan syötteet esim. toimijoiden taloustiedoista, kampanjoinneista, tuotejulkaisuista, patenteista, toimialauutisista jne.

Rikasta tietoa helppokäyttöisillä ja automaattisilla kyselyillä

Organisoi tehokkaasti tietoja, analyysejä ja tilannetta täydentävät ajastetut tai ad hoc kyselyt eri sidosryhmiltä. Poll -ominaisuuksilla voit jatkuvaluonteisesti kerätä selkeää ja laadukasta lisätietoa mm. henkilöstön, asiakkaiden, tunnuslukujen, vertailujen toimenpiteiden ja kokousten osalta tulosten päivittyessä automaattisesti tilannekuvaan.  Korvaa muistinvaraiset sähköposti- ja excelsyötöt näppärällä poll-kyselyllä.

Kytke sisäinen informaatio eri lähteistä tietovirtaan

Palvelun kattavalla tunnuslukujen ja indikaattorien hallinnalla varmistat, että tavoitteilla on selkeät mittarit, joita seurataan oikea-aikaisesti. Voit luoda sääntöjä indikaattoreiden laskemiseksi ja kytkemiseksi liiketoimintasi eri tasoihin ja hallinnoida tarvittaessa yritys- ja organisaatiorajat ylittäviä yhteenvetoja Business design -ominaisuuksilla. Rajapintatoiminnolla siirrät tietoa automaattisesti yrityksen muista järjestelmistä ja ohjelmista johtamistarpeen mukaisesti.

Edistä oppimista interaktiivisilla tulostauluilla ja keskusteluilla

Osallista ja aktivoi organisaatio kommunikaatio-ominaisuuksilla tilannekuvan luomiseen. Voit luoda vaikuttavia käyttäjä tai -ryhmäkohtaisia näkymiä joihin kytket monipuolisesti indikaattoreita, valistuneita uutissyötteitä sekä tehtyjä päätöksiä ja tehtäviä. Näet välittömästi muutokset, vertailut ja poikkeamat. Näkymän tiedoista poraudut tarvittaessa yksityiskohtiin ja loogisesti muihin asiakokonaisuuksiin.

Analysis & goals

Tunnista, analysoi ja ideoi

Paranna johtopäätösten syntymistä ja syvennä niiden käsittelyä elävillä analyysityökaluilla eri tulokulmista. Muuta staattiset perinteiset työkalut, kuten SWOT-TOWS, Pestel, Benchmarking, BCG matrix, Value Chain jne. eläväisiksi työskentelytiloiksi joiden tuloksena syntyy tulevaisuusnäkymiä ja toteuttamiskelpoisia ideoita strategista arviointia ja toteutusta varten. helppokäyttöisen prosessin avulla voit luoda uuden aloitteen, kysymyksen, toimenpide-ehdotuksen tai tehtävän aina siellä missä informaatio tarjoaa siihen parhaat edellytykset.

Osallista tiimi dialogiin

Muodosta jatkuva analyysiprosessi ja seuraa tilanteen kehittymistä aina kun sinulle parhaiten sopii. Voit kytkeä joustavasti ulkoisen asiantuntijanne mukaan työskentelyprosessiin. Saat tiimin parhaan käsityksen ja konsensuksen tehokkaasti arviointi ja kommunikointi ominaisuuksilla. Uudet sisältömuutokset markkinatiedoissa poimitaan automaattisesti näkymille nopeaa tarkastelua varten.

Luotaa tulevaisuutesi jaetun trendi-näkymän avulla

Tulevaisuusnäkymän toiminnallisuuksien avulla voit helposti tehdä luonnehdintoja havaituista trendeistä ja olettamuksista sekä seurata niihin liittyvää uutisvirtaa. Skenaarionäkymissä voit hyödyntää eri tulokulmia, joiden mukaisesti näkymän sisältö kootaan ja ryhmitellään. Palvelun työskentelytilat tarjoavat erinomaisen alustan strategisten muutosten arvioinnille eri työryhmissä.

Coordinated actions

Tehosta toteutusta visuaaliseen kokonaiskuvaan kytketyn tehtävähallinnan avulla

Strategisten toimenpiteiden tehtävähallinta ja vastuutus on kattavasti kytketty strategiakarttaan. Visuaalisesti muodostuvasta kokonaiskuvasta voi helposti porautua strategian taustalla oleviin tulevaisuusnäkymiin, tehtäväkokonaisuuksiin, joilla strategiaa toteutetaan tai tilannekuvaan joka kertoo miten toteutuksessa on onnistuttu. Tarkastelukulmaa voidaan helposti vaihtaa yritys-, toiminto,- markkina- tai tuoterakenteen mukaiseksi. Strategisille toimintokokonaisuuksille voidaan asettaa tavoitteet ja menestystä kuvaavat mittarit joiden avulla vaikutusta tulokseen voidaan arvioida.

Varmista toteutus valvotulla agendalla, jossa on aina oikeat asiat

Agenda -työkalun avulla voit tehostaa palaverikäytäntöjä ja niihin liittyviä jakelu-, valmistelu- ja jälkityötoimenpiteitä. Palvelu varmistaa, että johtoryhmän ja tiimien päätöksentekoprosessi sujuu suoraviivaisesti, mutta kattaa kaikki halutut vaiheet ja dokumentoituu luotettavasti asianomaisille. Yhdistä päätösten ajankohdat tulostaulujen aikajananäkymiin ja tunnista onnistuneiden päätösten tunnusmerkit. Voit itse määritellä milloin ja miten haluat yhteenvedon agendan sisältämien asioiden etenemisestä

Muokkaa ja hallinnoi tehokkaasti strategian vaatimia muutoksia organisaatio-, yritys- ja toimintorakenteissa

Extended business design -ominaisuuksilla kuvattu liiketoiminnan ja organisaation rakenne ohjaa informaatiovirtaa myös vastuualueiden ja osaamisen mukaisesti. Näin varmistat, että oikeat henkilöt tulevat tietoiseksi ja rikastavat tietoa kommenttien ja arviointien muodossa. Visuaalisella organisaatiokuvalla helpotat vastuiden ja johtamisjärjestelmän ymmärtämistä henkilöstön osalta sekä voit ohjata tietojen käyttöoikeutta eri tasoilla. Uuden henkilön ohjaaminen johtamisjärjestelmään käy vaivattomasti ja tehokkaasti. Muutokset rakenteissa päivittyvät automaattisesti henkilöden työnäkymissä ja historia-aineisto mukautuu noudattamaan muutosta.

15 minuutissa saat kattavan kokonaisarvion yrityksesi strategisen johtamisen nykytilasta

Aloita analyysi