Kan konsultering vara annat än ett projekt?

Har Du synpunkter på vad en avancerad ledningsprogramvara ska innehålla?

Vi är en partner i produktifiering och utveckling av affärsledningens konsulteringstjänster.

För oss är partner livsviktiga för att vi ska kunna ta bästa tillvägagångssätt till organisationer, och vi vet att kundrelationer är det viktigaste för partner.

Vårt partnerskapsprogram är avsett för konsulter i företagsledning och coacher för att lyfta kundarbetet till en ny nivå. Vår molnbaserade programplattform ger vår partner nya möjligheter att produktifiera konsulttjänster och ge dem kontinuitet och innehåll.

Ta kontakt så pratar vi mera!   

Programvarutjänsten erbjuds till kunderna

I slutet av år 2016 publicerar vi ett partnerprogram för förmedling av tjänsteplattformen. Om du har registrerat dig som partner får du automatiskt ytterligare information i takt med att programmet framskrider.

Om en kvart har du en omfattande utvärdering av läget i din ledningsstrategi!