Asiantuntijan ominaisuudet

Mukauta asiakkaasi tarpeisiin

ÄLYKÄS ENNAKOINTI JA BUDJETOINTI

Ajantasaistettu budjetointi rullaavalla menettelyllä

Hyödynnä rullaavaa ennakointia budjetoinnissa. Rullaavan ennakoinnin avulla voit automaattisesti jakaa käyttäjälle toteumatiedot esim. kuukausittain ja pyytää häntä päivittämään seuraavien kuukausien ennakoinnit halutuille tunnusluvuille tai ajureille. Tiedot päivittyvät automaattisesti visuaalisiin raportteihin päivityksen yhteydessä – ilman erillistä tallennusta tai latausta.

Rikasta numerotieto kyselyillä

Palvelun Poll-ominaisuudet mahdollistavat kyselyiden tekemisen tarvittaessa koko henkilöstöltä. Kyselyt voivat olla luonteeltaan laadullisia tai määrällisiä. Suosittuja kyselyitä ovat esimerkiksi benchmark, tunnetila, tapaturmien määrä, koulutuspäivien määrää ja erilaiset ennusteet. Kyselyt voidaan automatisoida jatkuvaluonteisiksi tai ne voivat olla ad hoc-tyyppisiä.

Hajautettu budjetointi talousjohdon tukena

Palvelun avulla hallitset myös monitasoisia budjetteja aina tulosyksikkö- ja kustannuspaikkatasolle asti.
Rullaava ennustemalli -toiminnolla voit kerätä automaattisesti hajautetusti luodut osabudjetit sekä päivittää toteutumat takaisin osabudjetteihin uusien arvioiden tueksi. Tämä mahdollistaa jo olemassa olevien excel ja google sheet taulukoiden sekä niiden monipuolisten laskentaominaisuuksien hyödyntämisen.

MUOKKAA JA ANALYSOI

Kaikki tarvitsemasi tiedot kootusti yhdessä paikassa

Kullekin käyttäjälle on mahdollista sovittaa roolin mukaiset visuaaliset ohjausnäkymät, jotka mahdollistavat tietojen yhdistämisen yli järjestelmärajojen. Tarpeiden muuttuessa ohjausnäkymiä voi muokata helposti ja nopeasti myös käyttäjän toimesta.

Hyödynnä käyttäjien havainnot ja näkemykset

Voit tallentaa ajanhetkeen liittyvät havaintosi ohjausnäkymien mittareihin ja kuvaajiin. Tällöin ne ovat muiden näkymän käyttäjien nähtävissä ja kommentoitavissa. Käyttäjien näkemyksillä rikastetut mittarit ja kuvaajat ovat myös hyödynnettävissä Agendan kokoustyökalussa.

Palvele paremmin asiakkaasi tiedonjakelua

Voit auttaa asiakastasi jakamaan haluttu informaatio henkilöstölle ja sidosryhmille tv-näytöillä, mobiilisti ja sähköpostilla. Näin varmistetaan, että ihmiset ovat aina tietoisia tärkeimmistä tavoitteista ja tilanteesta.

Seurantatasot ja yritysrakenne

Jääkö seuranta pintapuoliseksi, koska järjestelmä ei taivu parempaan?

Tietääkö asiakkaasi mihin katteet hupenee?

Onko tietojen yhdistämisen automatisointi tekemättä raskaiden integraatioprojektien vuoksi?

Monipuoliset rakenne-ominaisuudet luovat raportointiin tarvittavaa syvyyttä

Palvelun monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat toiminnan seurannan konserni-, yritys-, toiminto-, markkina-, asiakas- tai tuotenäkökulmasta.

Tunnusluvut tarpeidesi mukaan

Palvelu sisältää vakiona yli 200 valmista mittaria ja tunnuslukua. Visuaalisen tunnuslukujen hallinnan avulla voit luoda ja muokata mittarit myös liiketoimintasi ja toimialasi erityistarpeisiin.

Integraatiot ilman raskaita projekteja

Modernien rajapintaratkaisujen ja valmiiden yhteyksien ansiosta voimme tarjota tehokkaan ja monipuolisen tavan yhdistää eri tietolähteet ilman raskaita ja pitkäkestoisia integraatioprojekteja.

Sovi esittely