Netvisor ja Severa – Tuloksellista johtamista

Yhdistimme ja jalostimme Netvisorin ja Severan tietoja tavalla joka auttaa keskittämään fokuksen oikeaan paikkaan ja luotsaamaan asiantuntijayrityksen menestykseen

Näe täyttöaste silmäyksellä

Näe laskutusaste ja tuottavan työn osuus henkilöittäin, yksiköittäin tai yritystasolla

Keskity epäkohtiin

Löydä epäkohdat helposti visualisoidusta tiedosta. Mikä on tuottavan työn aste? Kuinka paljon teemme sisäistä työtä? Miten laskutusasteemme kehittyy? Missä hukkaamme rahaa?

Tieto johtamisen kannalta

Jäsennä ja jaa tiedot johtamisen kannalta tärkeällä näkökulmalla. Ohjaa toiminta tavoitteisiin ja panosta oikeisiin asioihin.

Paljonko voimme myydä vielä lisää?

Arvioi resursointiastetta nyt ja tulevina kuukausina helposti

Paljonko on tekemätöntä työtä?

Paljonko avoimet projektimme tulevat kuormittamaan vielä meitä?

Talouden kokonaisuus ehjänä

Netvisorin ja Severan tiedot ovat kummatkin käytettävissä, vaikka Severaan ei oltaisi kirjattu kaikkia Netvisorin tietoja (ostot, matkalaskut)

Mitkä ovat kannattavimmat projektimme?

Näe silmäyksellä mitkä ovat kannattavimmat projektit ja palvelut

Kokokonaiskannattavuutta

Kannattavuuden kokonaiskuvaa henkilö, yksikkö, asiakas- ja projektitasolla

Palkkakustannukset tulosyksikön mukaan

Näe tuloslaskelma taloustiedoilla käyttäen projektin yksikölle tehtyjä työaikakirjauksia ja laskennallisten tuntikirjausten painotusta

Tulevaisuuden ennakointia

Muodosta kuva tulevaisuuden ajureista nopeasti. Mihin asioihin tulee kannattaa reagoida jo nyt?

Tulevan kassavirran ennakointi

Miten tulevien projektien ennusteet realisoituu kassavirraksi?

Tarjouskanta ja tarjouskannan kehitys

Miten tarjouskantamme ja läpimenoajat ovat kehittyneet?

Siirry analysoimaan

Näe metsä puilta luokittelemalla projektien ja asiakkaiden kannattavuustasot

Näe mihin kannattavuus hupenee

Määritä luokitteluehdot projektien tai asiakkaiden kateseurannalle

Löydä poikkeamat massasta

Näet miten asiakasmäärät kehittyvät kannattavuusluokittain; mitkä asiakkaat tuottavat ja mitkä tuottavat turskaa

Siirry muutoksen johtamiseen

Tähän asti pääset vaivatta ja saat työkalut tilannekuvan ja havaintojen saamiseksi. Mutta ei jätetä työtä puolitiehen – vie tehokkailla toimenpiteillä asiat käytäntöön asti

Aseta tavoitteita

Käy asettamaan tavoitteita halutuille tunnusluvuille ja tasoille. Henkilö, yksikkö, asiakas- ja yritystasolla

Johtamiskäytäntöjen mukaiset näkymät

Luo yksiköille omat näkymät ja tulostaulut ja jalkauta tavoitejohtaminen

Severa laajennos

Severa laajennos 4straction-palveluun sisältää

 • jatkuvan automaattisen integraation
 • valmiit lähtötilanteen näkymät
 • asiakkaalle räätälöitävissä olevat näkymät
 • asiakkaalle kaikkien näkymien muokkauksen ja käytön itsepalveluna (wysiwyg)
 • Yli 20 valmista tunnuslukua
 • Seurantatasoina henkilö, yksikkö, projekti ja asiakas käytettävissä

Severa-laajennos + Suorituskyvyn johtaminen

4Straction palvelun "suorituskyvyn johtaminen -osio yhdessä Severa-laajennoksen kanssa mahdollistaa mm.

 • Useiden eri tietolähteiden yhdistämisen
 • Kattavat taloustietojen yhdistämiset
 • Google Sheet -yhteydet muun tiedon tuomiseen
 • OneDrive/SharePoint/Excel -yhteydet muun tiedon tuomiseen
 • Henkilöstökyselyt
 • Tavoiteasetannan
 • Automaattiset raporttien jakelut sidosryhmille
 • Käyttäjäoikeuksien hallinnan näkymäkohtaisesti

Severa -laajennos

120€
per kuukausi

4straction suorituskyvyn johtaminen

alk. 260€
per kuukausi