Kan konsultverksamhet vara annat än ett projekt?

Vi utvecklar produkter och tjänster inom affärsledningsområdet.

För oss är våra partners livsviktiga när det gäller att etablera kundkontakter. Kundrelationer är våra partners styrka, tillsammans med professionalism och effektiva tjänster för deras kunder.

Vårt partnerprogram är avsett för ledande konsulter inom företagsledning och coachning för att lyfta ledningsarbetet till en ny nivå. Vår molnbaserade programplattform ger våra partners ett fantastiskt nytt verktyg och möjligheter att skapa nya tjänsteprodukter, ge dem kontinuitet och innehåll och stort värde för kunderna.

En idealisk plattform för att genomföra och uppdatera de strategier man tagit fram tillsammans med sin ledningskonsult.

Fördelar för dig som Partner

 • En ny tjänst som skapar nya möjligheter med potentiella och nuvarande kunder
 • Tjänsten skapar en öppen kanal till nuvarande kunder och
  • positionerar en konsultverksamhet från projektleverantör till att bli en partner
  • gör det möjligt att erbjuda nya former av virtuella tjänster
  • skapar nya leads genom att indikera när kunder behöver ytterligare tjänster
  • ökar kundnöjdhet och värde av en konsulttjänst genom att säkerställa resultatet
 • Intäktsdelning ökar intäkter och lönsamhet
 • Kontinuerliga tjänster gör det lättare att förutse framtida intäkter

Ett effektivt sätt att öka lönsamhet och värde i en verksamhet

Fördelar för dina kunder

 • Påskyndar flödet av viktig information
 • Klargör ett bolags nuläge och framtid
 • Ökar transparensen i beslutsprocessen
 • Ger bättre underlag för strategiska beslut
 • Utvecklar och tar tillvara på organisationens kunskaper
 • Ökar engagemanget hos anställda
 • Fokuserar på strategiskt viktiga frågor
 • Ökar transparens och effektivitet i genomförandet

Om en kvart har du en omfattande utvärdering av läget i din ledningsstrategi!