Living Strategy® – tehotyökalu kuntastrategian toteutukselle ja raportoinnille

 

 Työkalun avulla yhdistetään strategian toteuttamisohjelmat ja niiden mukaiset toimenpiteet käytäntöön kytkemällä ne talousarvion toiminnan ja talouden tavoitteisiin.  Strategisen toteutuksen seuranta perustuu monipuolisiin tavoitteiden arviointimenettelyihin jota täydentää tulosmittarit. Läpinäkyvän seurannan avulla poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti.  Työkalu tukee kunnan johtamisjärjestelmää mahdollistamalla vastuutuksen mukaisen automaattisen palautteen käsittelyn. Työkalu mahdollistaa myös vapaan ja ketterän osallistuvan palautekyselyn joka jäsennetään strategiakartan mukaisesti. Katso video (2 min.)

Työkalu helpottamaan johdon ja esihenkilöiden työkuormaa 

Yli sadan johtajan keskusteluissamme nähtiin selkeä tarve systemaattisemmasta ja johdonmukaisemmasta toteutuksen seurannasta. Samalla tuli esiin johtoryhmän ja esimiesten, joiden tehtävänä on strategian käytännön toteutus, näkemys siitä, että  valmius ja siirtyminen rationaalisempaan jatkuvaan strategiatyöskentelyyn vaatii johdolta resurssia, jota sillä ei pääsääntöisesti ole käytettävissä. Usein otetaan apuun konsultti ja saadaan hetkellinen helpotus, mutta miten kumuloituu strateginen kyvykkyys?

Uusi innovaatio strategian toteutukseen 

Tuloksia pitää saada nopeasti tottakai. Uusi strategia-avustajamme ratkaiseen johdon ajankäytön ongelmaa ja haastetta, mutta erityisesti se mullistaa organisaation tapaa tehdä strategiatyötä kokonaisvaltaisesti – siis sitä miten tehokkaasti strategia toteutetaan ja sen tavoitteet saavutetaan.

Miksi tarvitaan digitaalinen avustaja ja yhteinen strategiatyön alusta?

Johto voi keskittyä vaativiin valintoihin

Avustajan avulla johto kirkastaa ja argumentoi strategian viestintäkelpoiseksi niin että sen sisältöön voidaan kohdistaa täsmennettyä vuoropuhelua ja edesauttaa strategian sisäistämistä.

Loppu strategian salatieteelle

Osaavimmat työntekijät eivät enää suostu vain toteuttamaan jonkun toisen visiota vaan haluavat vaikuttaa. Avustaja vapauttaa henkilöstön koko potentiaalin osallistua. 

Viisaus ei ole vain johtoryhmässä

Hyvää läpimurtoideaa varten tarvitaan satoja ideoita. Mitä isompi joukko osallistuu, sitä  erilaisempia näkemyksiä saadaan. Tämä onnistuu kun avustaja ulotetaan läpi organisaation.

Eroon turhista strategiapalavereista

Kun avustajan avulla ihmiset pääsevät sisäistämään uutta strategiaa, alkavat parhaat näkemykset jo automaattisesti suunnata tekemistä. Tämä nopeuttaa uuden toteuttamista ja vähentää vastarintaa.

Roolit selkeytyvät ja päätökset paranevat

Johdon aikaa vapautuu enemmän vaativaan ajattelutyöhön. Avustaja huolehtii vuoropuhelun edistämisestä ja johto saa rikastettua tietoa päätöksentekoa varten.

Älykkäin tapa käynnistää osallistava strategiatyö 

Aloita vallitsevan strategian kirkastamisella

Digityöpajalla ja helppokäyttöisen keskustelevan käyttöliittymän avulla läpikäydään strategian tärkeimmät linjaukset, näkemykset painopistealueista sekä pidemmän tähtäimen päämääristä. Argumentoidaan menestystekijöitä, joita onnistuminen edellyttää.  Saat tuloksena visuaalisen strategiakartan mallinnettuna keskustelun pohjalta.

 

Jatka osallistavaan toiminnallistamiseen

Tämä avustaja käyttää älykkäästi aiemmin kirkastettua strategiasisältöä arkikielisesti toimivaan keskusteluun, jossa osallistujat pääsevät antamaan oman näkemyksensä omasta näkökulmastaan. Se on tehokas tapa kerätä palaute ja samalla viestiä strategiasta. Lisätään ymmärrystä miten yksilöt kokevat asiat omasta tulokulmastaan, siis myös kuunnellaan. Eikä edes tarvitse opetella uutta ohjelmistoa!

Skaalautuu kymmenistä tuhansiin

Avustaja osaa jäsentää strategiakartan lisäksi tarvittaessa tasoja jolloin myös suuren osallistujajoukon tulosten käsittely onnistuu vaivattomasti. Aiemmin et tiennyt missä se paras osaaminen lymyää, mutta nyt tiedät!

Kierroksen tuloksena tavoitteiden tiekartta

Ohjelmisto tukee keskustelukierrosten tuloksena päivittyvää totetuksen tilannekuvaa, mutta myös tavoitteiden asettamisen ja toimenpideseurannan avulla päivitettävää tavoitteiden tiekarttaa. Voit valita mikä parhaiten sopii juuri teidän työskentelymalliin.

Voilá – Ketterä strategiaprosessinne on arkipäivää

4straction ohjelmisto on suunniteltu vaiheittain, eri tilanteissa käyttöönotettavaksi kaikille niille asiakkaille jotka haluavat integroida jatkuvan strategiatyöskentelyn osaksi johtamiskäytäntöään.  Digiavustajan avulla voit  kattaa monenlaisia aihe-alueita, kuten esim. yleispalautteen, ajankohtaiset havainnot, tavoitteiden linjaukset, ajankohtaiset parannuskohteet, toteuttamisen pullonkaulat ja riskit, markkinahavainnot ja heikot signaalit ympäristöstä. 

 

   Cleary

Aloita 30 päivän veloitukseton kokeilu. Kollegasi ihastuvat tähän, niin myös sinäkin!