Strategisk ledning, det säkraste sättet till värdestegring

Tiotals år erfarenhet av företagsledning har övertygat oss om hur viktigt strategiarbetet och dess omsättning i praktiken är för företagets värdeutveckling. Strategin ses alltför ofta enbart som ett verktyg för företagsledningen, vilket kan leda till att företagets verkliga potential inte upptäcks. Också sällskapet för strategisk ledning i Finland identifierade centrala problem i företagens strategiarbete i sin strategibarometer. Problemen hade att göra med strategiarbetets lösryckthet, kommunicerbarhet, planering och öppenhet. I vårt Living Strategy-koncept kombineras det strategiska arbetet med ledningssystemet och ledningsgrupparbetet.

Mika Taipale

Mika har arbetat som tillväxtföretagare inom programvaruverksamheten på Passeli Ohjelmat Oy och Netvisor Oy. Han har erfarenhet av och kunskap om hur man ställer tillräckligt utmanande mål och uppnår dem.

Hannu Winberg

Pionjärskap i blodet

Vår erfarenhet av programvaruutveckling i kombination med vår erfarenhet av företagsledning, strategiarbete, företagaranda och höga mål ger oss utmärkta utgångspunkter att lösa våra kunders ledningsutmaningar.

Verkställande direktörens och ledningens roll fokuserar i allt större utsträckning på affärsstrukturerna, organisationens kompetens och ledningen av förändring. Det är också det som ledningens tjänstesystem i första hand ska stödja.

Markku Nylund

Verkställande direktör

2012

Medan Risto och Markku på sina gemensamma arbetsresor gjorde observationer om utmaningarna med att omsätta företagsledning och strategi i praktiken, diskuterade Mika och Ari om strategiarbete och därtill passande tjänster. ”Management Relations Management”, ”Real-Time Agenda, ”Living Strategy”. Under årens lopp har arbetsnamnet bytts och upptäckts på nytt flera gånger. I likhet med de bästa vinerna har också idén förädlats till sin nuvarande form i process av långsamt mognande.

De ledningssystem och strategiska processer som företaget och organisationen använder har ännu inte effektiverats på samma sätt som verksamhets- och ekonomistyrningen.

Mika Taipale

Business Development

4straction

For Strategic Action. I något skede konstaterade vi att betydelsen av strategiskt arbete är obestridlig och att teorin är ok; det behövs bara bättre sätt att leda det. I stället för att skriva en bok om detta, beslöt vi oss för att skapa en programvarutjänst som kombinerar strategiarbetet med ledningssystemet. Beslutet fick också fart av att vi konstaterade att det inte finns färdiga och fungerande arbetsredskap för strategisk ledning på marknaden. Vi antog utmaningen!

I juni 2015 koncentrerades idéerna till en tjänstevision och företaget grundades. Under våren 2016 lanserade vi ett nytt sätt på vilket företagsledningen kan djuploda ledningen av sin egen affärsverksamhet. Under 2017 kan företag använda de första tjänsterna för  strategisk ledning av affärsverksamheten.

 

I dag är kommunikationen i företag mycket digitaliserad, men utnyttjandet av information i företagsprogram har inte utvecklats avsevärt efter 90-talet.

Risto Matikainen

Chief Architect

Från genomförande till praktik

Vi har konstaterat att utmaningarna i strategisk ledning oftast ligger i genomförandet av strategin, dvs. i dess omsättning i praktiken.

Hur får vi alla att arbeta för det gemensamma målet? Det är enkelt – när målen och riktningen är klara och planerna färdiga är det bara ledning som behövs.

Ledning är en helhet som sträcker sig från styrelsearbetet via ledningsgruppen till chefsarbete och individuell ledning. Det är strategin, ledningen och försäljningen som företagets tillväxt och lönsamhet mest beror på.. Vi ville skapa en helt ny modell för ledning och omsättning av strategiarbetet i praktiken.

Hannu Winberg

Sales director

Kraven för ett modernt ledningssystem

De program som ledningen använder blir allt mera splittrade och informationen är spridd. Problemet blir inte enklare när ett nytt rapporteringsverktyg tas i bruk. Det är viktigt att samla ihop rätt verktyg samt informationsflöden i en tjänst för att underlätta det allt mera komplicerade ledningsarbetet.

Vårt mål är inte att mekanisera det mångfasetterade mänskliga tänkandet med hjälp av informationssystemet utan tvärtom frigöra företagsledningens högbetalda tid och energi till krävande tanke- och planeringsarbete. Detta skapar krav på ett modernt ledningssystem som stöds av mångsidigt användbara och välfungerande programverktyg.

Markku Nylund

Markku har omfattande erfarenhet från ledande poster i tillväxt- och uppstartsföretag alltifrån internationell sportbusiness till framgångsrik programvaruverksamhet.

tel. +358 400 753863

Risto Matikainen

Risto har arbetat med olika expert- och ledningsuppgifter på Netvisor Oy samt i Vismas internationella produktutvecklingsorganisation. Risto har praktisk erfarenhet av utveckling av programvarutjänster för hundratusentals användare.

tel. +358 50 308 8012

Om en kvart har du en omfattande utvärdering av läget i din ledningsstrategi!