Vi söker programvaruutvecklare till produktutvecklingen av 4Straction

4Straction är ett uppstartsföretag som startades på hösten av fyra partner i Villmanstrand, och vi utvecklar ett webbläsarbaserat, modernt tjänstesystem för strategisk ledning för små- och medelstora företag. Vi har börjat i Finland men siktar på den internationella marknaden. Vår bakgrund ligger i programvaruverksamhet och strategisk ledning, och under vår historia har vi varit med om att utveckla programvaror och programvarutjänster som har blivit marknadsledande i Finland.

Vårt mål

Vi strävar efter att utveckla en ny slags programvarutjänst som kombinerar den strategiska ledningens olika delområden. Strategin upplevs ofta lite svår redan som ett begrepp, och vi försöker göra den begriplig och transparent för att göra det möjligt att utnyttja företagens alla tillgängliga resurser. Vi strävar efter att göra tjänsten mycket lättanvänd och intuitiv och tillämpa de bästa lärdomarna från många olika discipliner och branschens bästa tillvägagångssätt.

Vad söker vi?

Vi söker utvecklare som är intresserade av branschens bästa tillvägagångssätt, självutveckling och kontinuerlig förbättring. Dina arbetsuppgifter skulle vara utformning och genomförande av tjänstens funktioner huvudsakligen med Microsoft-verktyg (SQL Server, .NET) med hjälp av moderna användargränsnittsteknologier (JavaScript, CSS). Vi söker en initiativrik person som kan ta ansvar för sina egna arbetsuppgifter.

I ledning av programutveckling använder vi Atlassians verktyg (BitBucket, JIRA, Confluence) och i programvaruprocessen har vi integrerat analysen av tjänstens användning och kontinuerlig leverans (Continuous Delivery). Förutom deltagande i helhetsförfaranden och utveckling ska du delta i analysering av användarinspelningar i syfte att förbättra tjänstens helhetsanvändning och bekvämlighet i alla avseenden.

I branschen ser man att utvecklare i allmänhet har till och med 30-dubbla skillnader i produktivitet. Produktivitetsskillnaden korrelerar inte med ålder, utbildning eller arbetserfarenhet, varför vi inte heller har dessa som kriterier. Vi söker individer som verkligen upplever att programutveckling är det som de ska syssla med.

Vad erbjuder vi?

Vi kan erbjuda en avslappnad arbetsmiljö där du kan arbeta utan att bli avbruten och där arbetstiderna och arbetsredskapen anpassas efter dig. Vi kommer att erbjuda intressanta utmaningar i utvecklandet av en internationell tjänst samt starkt betydelsefull verksamhet. Vid sidan om arbetet vill vi dessutom erbjuda karriärträning så att du kan växa till en toppbegåvning i branschen. Vårt kontor ligger alldeles i centrum av Villmanstrand.

Är du redo att ta emot tjänsten? Övertyga oss genom att lämna en fritt formulerad ansökan samt ditt CV till adressen . Ytterligare information om arbetet: Risto Matikainen, Chief Architect, via e-post eller 050 308 8012.