Business Simulator – Syntyi turbulenttiin maailmaan

Business Simulator on uusi tapa ennakoida liiketoimintasi tulevaisuutta. Nyt voit tarkastella niin ulkoisten tekijöiden kuin sisäisten toimenpiteiden vaikutuksia liiketoimintaasi muuttuvassa ympäristössä. Älykäs analytiikka laskee taloustiedoista tulevaisuuden ennusteen ja huomioi vuosittaiset sesonkivaihtelut.Voit yhdessä tiimisi kanssa hahmottaa kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja näet niiden vaikutukset samantien. Sen avulla luot yhteisen tulevaisuuskuvan sekä perustan tavoitteille ja toimenpiteille.

Katso video 

Ennakoiva analytiikka

Konelaskennan avulla saat reaaliaikaisista taloustiedoista muodostuvan ennusteen tulevaisuuteen. Se huomioi aiemman kehityksen ja vuosittaiset sesonkivaihtelut.

Tulos- ja kassavirtaennuste automaattisesti

Simulaattori laskee tulos- ja kassavirtaennusteen täysin automaattisesti historiatiedoista

Mitä-Jos

Tulevaisuus muuttuu jatkuvasti. Simulaattori mahdollistaa simuloinnin ja eri skenaarioiden tallentamisen. Voit huomioida toimintaympäristön ulkoisia tekijöitä, esimerkiksi Covid-19 kriisin mahdollisista vaikutuksista tai simuloida sisäisten tehostamistoimenpiteiden mahdollisisia vaikutuksia niin kannattavuuteen kuin kassaankin.

Vaikutukset liikevaihdolle

Mikä on tekijän vaikutus liikevaihtoon ja kesto? Vaikuttaako esimerkiksi ulkoinen muutos liikevaihtoon kolmen, kuuden vai yhdeksän kuukauden ajan?

Kuluvaikutukset

Voit peilata vaikka investointitoimenpiteiden sekä liikevaihdon muutosta kuluihin esimerkiksi ostoissa tai muissa kuluryhmissä. Voit arvioida eri tehostamistoimenpiteiden vaikutuksia myös itsenäisinä erinä.

Hae ajureita tulostavoitteille

Löydä parhaimmat vivut tuloksen kasvattamiseen. Simuloi erilaisten Tuotto- ja kustannustekijöiden vaikutuksia kannattavuustasoon.

Kannattavuustavoitteen etsintä

Mikä tekijällä saavutetaan paras vipuvaikutus kannattavuuden parantamiseksi? Visuaalinen ja vaikuttava keino nähdä ja kokeilla mihin paukut kannattaa kohdentaa

Vie budjetiksi tai ennusteeksi

Vie simulaation/skenaarion tulokset helposti budjetin tai ennusteen pohjaksi tarkempaa taloudellista seurantaa varten

Rullaava ennustaminen

Hyödynnä viimeiset toteutumat vuoden/tilikauden ennusteessa. Aina kun kuukausi on vahvistettu, niin näet uuden vuoden/tilikauden arvion. Ennusteen pohjaksi voit ottaa uusimman simuloinnin tuloksen tai vaikkapa käyttäjiltä älykkäästi kerätyt taulukot tai lähdejärjestelmässä päivitetyn viimeisimmän arvion. Tai näiden yhdistelmän rikastettuna kokemuksellasi.

Johda muutosta

Katso miten hyödynnät simulaattorin tuloksia myös strategianne toteutuksessa

Haluaisitko kuulla lisää?