Living Strategy®

Uuden ajan johtamismalli, jonka avulla onnistutaan strategiatyössä. Se on yhtälailla löytämistä ja jatkuvaa oppimista kuin suunnittelua. Se on tiivistä yhteistyötä hallituksen, johdon ja avaintiimien välillä.

Tilanne- ja tulevaisuuskuva

Sidosryhmien seuranta

Trendit ja ilmiöt

Tulostaulut ja mittarit

Tietolähteet ja integraatiot

Havainnot ja aloitteet

Strategia ja muutokset

Analyysit

Strategian rakenne ja kuvaus

Strategiset valinnat

Päämäärät

Läpimurrot

Toimintasuunnitelma

Ideat ja aloitteet

Roadmap

Toimenpiteet ja tavoitteet

MyAgenda

Tutustu strategiatyökaluun

Valmiit yhteydet suosituimpiin data- ja kommunikaatioalustoihin

Reaaliaikaisen
tilannekuvan ja tulevaisuusnäkymän
luominen

On kriittistä kutsua uusia ääniä strategiatyöhön, kannustaa uusia näkökulmia ja keskusteluja. Yrityksen johtajana sinun on luotava vuoropuhelu, joka ylittää organisaatiorajat ja johtaa tiimien koko potentiaalin tulosten tekemiseen. Datan kokoaminen ja demokratisointi luo innovaatioita ja tukee muutoksen johtamista.

Strategian muotoilu ja muutoksen johtaminen

On ratkaisevan tärkeää pystyä luomaan yhteinen, ymmärrettävä kieli, joka tekee osallistumisesta strategiatyöhön tehokasta. Rakenteiden ja yhteyksien visualisointi, sisäisen tiedon saanti ja kontekstin luominen strategisen ajattelun helpottamiseksi syventää ymmärtämistä, mitä teemme ja miksi. Ymmärtäminen parantaa sitoutumista, joka on ehdoton edellytys muutoksen johtamisessa.

Tavoitteiden toimintasuunnitelma

Perinteinen valmiin strategian kommunikointi henkilöstölle joutaa romukoppaan. Strategian tehokas toteutus alkaa läpinäkyvästä osallistamisesta jo tilannekuvaan ja varmistaa tiimien työskentelyn fokusalueiden mukaisesti. Tarvitaan inspiroivaa merkitystä, selkeää suuntaa, konkreettisia tavoitteita, selkeät roolit ja sitä, että tehdään, mitä on sovittu. Se motivoi henkilöt strategian toteuttamiseen osallistamalla heidät omien tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyyn.

Integroi keskeiset toimijat

Living strategy palvelu integroi ensimmäistä kertaa strategisen johtamisen historiassa todella kaikki keskeiset toimijat samaan virtuaalitilaan verkossa, hallituksesta työntekijöihin, strategisesta oppimisesta toteutukseen. Palvelun tietorakenteet, viestintä ja käyttöliittymät tekevät siitä helppokäyttöisen kaikille osapuolille. Tätä tarvitaan, jotta strategian ja muutoksen johtamisesta saadaan kaikki hyöty irti. Strategisen kyvykkyyden kasvattaminen muodostaa sen todellisen kilpailuedun. Kiteytetysti

  1. Nopeuta tärkeiden tietojen ymmärtämistä
  2. Selvennä yrityksen nykytilannetta ja ennakointia
  3. Jaa läpinäkyvästi tärkeitä tietoja
  4. Hyödynnä henkilöstön hiljaista tietoa
  5. Keskity strategisesti tärkeisiin asioihin
  6. Toimi avoimesti ja oikea-aikaisesti

Living Strategy™ Platform

Työkalu, joka yhdistää hallituksen, toimitusjohtajan ja avaintiimit

Tutustu ratkaisuun