Intelligent
Agenda 360

Yhdistää ihmiset, datan ja tulokset

Älykäs agenda

Kokoaa johtamisen kannalta keskeisimmät asiat näkyvään dialogiin

Yrityksen syke yhdessä näkymässä

Palvelu kokoaa uudet havainnot nähtäville ja mahdollistaa nopean pääsyn omiin sekä yhteisiin tärkeimpiin asioihin. Tilannehuone kertoo käyttäjille kommentit, uutiset, tilannepäivitykset ja strategian julkaisut sekä huolehtii kutsuista palvelun työskentelytiloihin. Siinä on helppoa osallistua dialogiin roolinsa mukaan, omatoimisesti tai ohjatusti.

Havainnot ja henkilöstön tietämys toteutuskelpoisiksi aloitteiksi

Palvelu kokoaa eri yhteyksissä syntyneet aloitteet ja innovaatiot muokattavaan kanban-näkymään sekä varmistaa niiden läpinäkyvän käsittelyn aina toteutukseen saakka.

Automatisoi valmistelu ja paranna kokousten laatua

Palaveriominaisuudet helpottavat tärkeimpien tapaamisten hallintaa viikkotason seurantasessioista vuosineljännesten staregiapalavereihin sekä johdon ja hallituksen kokouksiin. Palvelu tukee päätöksentekoprosessia käsiteltävän asian esittämisestä, keskustelun ja päätösten dokumentointiin saakka. Se huolehtii myös tarvittavista äänestyksistä, vastuuttamisesta ja toteutuksen aikataulutuksesta. Se sopii myös loistavasti virtuaalikokouksiin, joissa osallistujat eivät pääse kokoukseen aina fyysisesti tai samanaikaisesti.

Visuaalinen tiimikartta helpottaa johtamista ja kommunikointia

Tiimikartan avulla saadaan reaaliaikainen, läpinäkyvä ja kattava tilannetieto organisaation eri tasoilta. Voit luoda tiimi- tai toimintokohtaisia tulostatauluja, tavoitteita, toimintasuunnitelmia sekä pitää tiedonkulun aina ajantasalla. Kyselyominaisuudet kokoavat Ihmisten tunteet, mittarit ja mielipiteet osaksi johtamistyötä.

Jatkuva tilannekuva

Yhdistää yrityksen sisäiset tietolähteet, BI ratkaisun sekä ulkoisen toimintaympäristön seurannan

Reaaliaikainen henkilöstön rikastama tilannekuva

Palvelu tuottaa reaaliaikaisesti valitut tulos- ja tavoitemittarit sekä niiden visuaalisen seurannan. Sen monipuoliset vertailumahdollisuudet tavoitteen,ennusteen, budjetin ja toteuman osalta varmistavat jatkuvan tilannekuvan. Palvelun rajapinnat automatisoivat ennen niin työlään tiedonkeruun taustajärjestelmistä.

Lue lisää

Havainnot ja henkilöstön tietämys toteutuskelpoisiksi aloitteiksi

Palvelu kokoaa eri yhteyksissä syntyneet aloitteet ja innovaatiot sekä varmistaa niiden läpinäkyvän käsittelyn aina toteutukseen saakka.

Lue lisää

Palvelu kokoaa automatisoidusti ja ohjatusti oikeat asiat agendalle ja varmistaa että reaaliaikainen jaettu tilannekuva on johdon ja tiimien käytettävissä. Agendan sisältö laajenee kytkettyjen sisältöjen mukaisesti.

Lue lisää

Palvelu tuottaa reaaliaikaisen ja kattavan tilannetiedon organisaation eri tasoilta. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin suoraan niiden lähteellä. Agendalta löydät roolisi mukaan tärkeimmät havainnot ja poikkeamat hälytysasetusten mukaan, strategian toimeenpanosta, tulostauluista ja markkinatutkasta. Agenda 360 yhdistää tiimit ja ryhmät ja pitää tiedonkulun aina ajantasalla.

Lue lisää

Strategia ja toimenpiteet

Konkretisoi strategia aina toimenpidetasolle asti ja luo yhteinen käsitys onnistuneesta toteutuksesta läpi organisaation.

Toteutus sopivissa palasissa ja mitattavilla tavoitteilla

Palvelun avulla näet yhteisen kokonaiskuvan tärkeimmistä tavoitteista ja askelista niiden saavuttamiseen. Voit suunnitella ja kytkeä tiimisi sekä vastuualueesi toimenpidekokonaisuudet strategiatarinaan. Varmistut, että strategian toteutus on näkyvää ja ymmärrettävää.

Havainnot ja henkilöstön tietämys toteutuskelpoisiksi aloitteiksi

Palvelu kokoaa eri yhteyksissä syntyneet aloitteet ja innovaatiot sekä varmistaa niiden läpinäkyvän käsittelyn aina toteutukseen saakka.

Palvelu kokoaa automatisoidusti ja ohjatusti oikeat asiat agendalle ja varmistaa että reaaliaikainen jaettu tilannekuva on johdon ja tiimien käytettävissä. Agendan sisältö laajenee kytkettyjen sisältöjen mukaisesti.
Palvelu tuottaa reaaliaikaisen ja kattavan tilannetiedon organisaation eri tasoilta. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin suoraan niiden lähteellä. Agendalta löydät roolisi mukaan tärkeimmät havainnot ja poikkeamat hälytysasetusten mukaan, strategian toimeenpanosta, tulostauluista ja markkinatutkasta. Agenda 360 yhdistää tiimit ja ryhmät ja pitää tiedonkulun aina ajantasalla.
<script>jQuery( "#tab1" ).click(<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery( "#tab2, #tab3" ).removeClass("active");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery( this ).toggleClass("active");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery( "#tab1-content" ).toggleClass("hide");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery( "#tab2-content, #tab3-content" ).addClass("hide");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery( "#tab2" ).click(<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery( "#tab1, #tab3" ).removeClass("active");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery( this ).toggleClass("active");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery( "#tab1-content, #tab3-content" ).addClass("hide");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery( "#tab2-content" ).toggleClass("hide");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->);<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery( "#tab3" ).click(<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery( "#tab1, #tab2" ).removeClass("active");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery( this ).toggleClass("active");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery( "#tab1-content, #tab2-content" ).addClass("hide");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery( "#tab3-content" ).toggleClass("hide");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->);<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>