Älykäs agenda

Johtaa henkilöstön koko potentiaalin tuloksentekoon
Kokeile veloituksetta 14 päivää

Katso palvelun hinnoittelu

Sovi esittely

Päätöksenteko

Tekeekö huono valmistelu kokouksista lähinnä keskustelukerhoja?

Onko kokouksen jälkeen kaikilla yhteinen käsitys päätöksien sisällöstä, vastuutuksesta ja aikataulusta?

Ovatko kokouksenne mielestäsi tehokkaita?

Automatisoi valmistelu ja paranna kokousten laatua

Agendan päätöksentekotyökalu luo asialistan ja kerää siihen liittyvän tausta-aineiston järjestelmistä, sekä jakaa ne kokoukseen osallistuville haluttuna ajankohtana.

Tehosta kokouksen ajankäyttöä ja paranna päätösten laatua

Palvelu tukee päätöksentekoprosessia käsiteltävän asian esittämisestä, kommenttien, keskustelun ja päätösten dokumentointiin saakka. Se huolehtii myös tarvittavista äänestyksistä, päätösten vastuuttamisesta ja toteutuksen aikataulutuksesta. Lisäksi se varmistaa, että kokouksen ajankäyttö kohdistuu tarkoituksenmukaisesti. eMeet sopii myös loistavasti virtuaalikokouksiin, joissa osallistujat eivät pääse kokoukseen aina fyysisesti tai samanaikaisesti.

Automatisoi päätösten jatkokäsittely

Työkalu jakaa osallistujille kokousmuistiot ja pöytäkirjat. Se lisää automaattisesti päätökset ja tehtävät kunkin vastuuhenkilön agendalle sekä auttaa raportoimaan näiden edistymistä jatkokokouksissa. Järjestelmä mahdollistaa käyttöoikeuksien rajoissa kokousten tilan ja sisällön läpinäkyvyyden organisaatiossa. Lisäksi se tarvittaessa mahdollistaa pöytäkirjojen sähköisen allekirjoituksen.

Havainnot ja aloitteet

Kokeeko henkilöstö, että heidän aloitteensa katoaa mustaan aukkoon?

Osallistuuko henkilöstömme riittävästi ja systemaattisesti havainnointiin?

Johdatko tiedolla vai tuurilla?

Havainnot ja henkilöstön tietämys toteutuskelpoisiksi aloitteiksi

Palvelu kokoaa eri yhteyksissä syntyneet aloitteet ja innovaatiot sekä varmistaa niiden läpinäkyvän käsittelyn aina toteutukseen saakka.

Oikeat asiat agendalle

Palvelu kokoaa automatisoidusti ja ohjatusti oikeat asiat agendalle ja varmistaa että reaaliaikainen jaettu tilannekuva on johdon ja tiimien käytettävissä. Agendan sisältö laajenee kytkettyjen sisältöjen mukaisesti.

 

Tiimit ja ryhmät

Onko meillä yhteinen käsitys tilannekuvasta?

Tiimisi tärkeimmät tiedot käytettävissäsi ajantasaisesti

Palvelu tuottaa reaaliaikaisen ja kattavan tilannetiedon organisaation eri tasoilta. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin suoraan niiden lähteellä. Agendalta löydät roolisi mukaan tärkeimmät havainnot ja poikkeamat hälytysasetusten mukaan, strategian toimeenpanosta, tulostauluista ja markkinatutkasta.  Agenda 360 yhdistää tiimit ja ryhmät ja pitää tiedonkulun aina ajantasalla.

Avoimuus kasvattaa luottamusta

Voit jakaa haluamasi informaation henkilöstölle ja sidosryhmille tv-näytöillä, mobiilisti ja sähköpostilla. Näin varmistat, että ihmiset ovat aina tietoisia tärkeimmistä tavoitteista ja tilanteesta.

Katso palvelun hinnoittelu

Sovi esittely