Living Strategy®

Johtamisen tulevaisuus kootusti samassa palvelussa

   

Havaitse ensimmäisenä

Vauhdilla muuttuva maailma ja valtava tietotulva edellyttää tehokasta ja automaattista tiedon seulontaa ja toimivaa prosessia arviointiin ja johtopäätöksiin. Havaitset sen mitä muut eivät näe.

Tehokkain päätösten toteutus

Kytke halutut mittarit ja data. Seuraa läpinäkyvästi ja jaetusti. Visualisoitu ja ketjutettu strategiatyö varmistaa oikeat asiat agendalla ja turvaa onnistuneen toteutuksen.

Parhaat päätökset nopeimmin

Yhdistä tietolähteet, kysy ja osallista. Jaettu ajantasainen tilannekuva nopeuttaa reagointia ja takaa paremmat päätökset.

Sitoutuneimmat ihmiset

Moderni ja osallistava johtamisjärjestelmän fasilitointi innostaa talentteja ja tukee oppimista. Tehostuminen johtamisjärjestelmässä aikaansaa kerrannaisvaikutuksiltaan suuren tulosparannuksen.

Moderni ohjelmistoalusta koko liiketoimintasi johtamiseen

Tutustu tuotteeseemme

4straction tukee avainrooleja

Omistaja ja sijoittaja

  • Miten varmistat sijoituksesi maksimaalisen arvonnousun?
  • Aikaansaako yrityksen strategia toteutuessaan tavoitellun arvonnousun?
  • Toteuttaako toimiva johto strategiaa tehokkaasti?
  • Yrityksen strategia voi olla epäselvä tai epärealistinen. Usein merkittävä osa johdon ajasta menee tulipalojen sammutteluun, jolloin strategiaa ei  toteuteta määrätietoisesti.

4Straction auttaa varmistamaan, että organisaatiolla on toimiva ja ymmärretty strategia, sekä kohdistaa johdon huomion tärkeisiin asioihin.

Hallitus

Hallituksen jäsenenä joudut usein työskentelemään lähinnä yhtiön taloudellisten lukujen varassa, ilman näkyvyyttä olennaisiin muutossignaaleihin.

4Straction tarjoaa hallitukselle reaaliaikaisemman tiedon yrityksen näkymistä ja strategian toteutumisesta. Palvelu helpottaa hallitusraportointia ja varmistaa päätösten siirtymisen hallituksen ja toimitusjohtajan välillä.

Toimitusjohtaja

  • Toimitusjohtajana olet liian kiireinen muodostaaksesi pirstaloituneesta tiedosta tehokkaan päätöksenteon vaatiman selkeän ja riittävän kokonaiskuvan. 
  • Joudut tekemään päätökset puutteellisin tiedoin tai viivästyttämään päätöksentekoa.

4Straction tarjoaa toimitusjohtajalle päätöksentekoon tarvittavan, organisaation näkemyksellä täydennetyn markkina- ja numerotiedon, sekä auttaa pitämään fokuksen strategian toteutumisen kannalta keskeisissä asioissa

Johtoryhmä

  • Johtoryhmän työskentely painottuu liikaa nykytilaan ja menneisyyteen. Päätösten valmistelu- ja taustamateriaali on usein vaikeasti saatavilla ja arkiasiat varastaa päähuomion strategisen fokuksen sijaan.
  • Käytössä olevat  työkalut palvelevat huonosti yhteisen tulevaisuuskuvan muodostamisessa ja strategian toiminnallistamisessa.

4Straction palvelun avulla johtoryhmän ja tiimien päätöksentekoprosessi sujuu suoraviivaisesti ja ohjautuu asianomaisille. Se luo paremman näkyvyyden eteenpäin, koordinoi ja varmistaa johtoryhmän päätösten toimeenpanon ja seurannan.

Talousjohto ja controller

Talousjohtajana sinulta odotetaan enemmän kuin pelkästään numerotietojen raportointia. Ilman toimivia työkaluja pirstaloituneiden tietojen yhdistäminen ja rikastaminen, ja vieläpä reaaliaikaisesti, ei onnistu. Epätietoisuuden poistaminen päätösten taloudellisista vaikutuksista vaatii kohtuuttomasti aikaa ja vaivaa.

4Straction auttaa päätöksentekoon tarvittavan ennakoivan liiketoimintatiedon mittarointiin, keräykseen ja yhdistämiseen sekä sen arviointiin dialogin avulla.

Operaatiot ja toiminnot

Olipa vastuullasi myynnin, markkinoinnin, tuotannon tai asiakaspalvelun toiminnot niin et voi toimia enää pelkästään analyysien varassa. Kasvava ja jatkuva tietotulva helposti hukuttaa mahdollisuudet ja havaitsemattomat signaalit muuttuvat vaikeasti hallittavaksi riskeiksi ja kustannuksiksi. Epätietoisuus ilmenee tehottomuutena ja näkyy ihmisten motivaatiossa ja sitoutumisessa.

4stractionin avulla automatisoit markkinainformaation ja toimintaympäristön seurannan, löydät mahdollisuudet ja kanavoit ne toimenpiteiksi. Osallistava kommunikaatioprosessi edesauttaa yhteisen tilannekuvan luomista ja sitouttaa paremmin strategian toteutukseen.

4straction helpottaa strategisten haasteiden ja osaamisen kohtaamisessa. Palvelu varmistaa tehokkaan tavan osallistaa ihmiset kehittämisprosessiin ja auttaa arvioimaan tunnetta ja suorituskykyä.

Sovi esittely

Ota yhteyttä