Living Strategy Platform®

Strategian kokonaisvaltaista johtamista
yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa

Kattava liiketoiminnan kehittämisen ohjelmistoratkaisu

Kaikki oleellinen mitä menestyvä liiketoiminta tarvitsee

Havaitse ensimmäisenä

Vauhdilla muuttuva maailma ja valtava tietotulva edellyttää tehokasta ja automaattista tiedon seulontaa ja toimivaa prosessia arviointiin ja johtopäätöksiin. Havaitset sen mitä muut eivät näe.

Tehokkain päätösten toteutus

Kytke halutut mittarit ja data. Seuraa läpinäkyvästi ja jaetusti. Visualisoitu ja ketjutettu strategiatyö varmistaa oikeat asiat agendalla ja turvaa onnistuneen toteutuksen.

Parhaat päätökset nopeimmin

Yhdistä tietolähteet, kysy ja osallista. Jaettu ajantasainen tilannekuva nopeuttaa reagointia ja takaa paremmat päätökset.

Sitoutuneimmat ihmiset

Moderni ja osallistava johtamisjärjestelmän fasilitointi innostaa talentteja ja tukee oppimista. Tehostuminen johtamisjärjestelmässä aikaansaa kerrannaisvaikutuksiltaan suuren tulosparannuksen.

Uusimmat kirjoitukset

Tavoitteellisuus kirkastaa strategiaa

Tavoitteiden selkeä asettaminen ja niiden tehokas johtaminen ovat keskeisiä tekijöitä niin yksilöiden kuin suurten organisaatioiden menestykselle. Tuoreen tutkimuksen, jonka toteutti Forrester Consulting Microsoftin toimeksiannosta, korostaa, että selkeät ja...

Strategian toteutuksen syvemmät haasteet

Näin syyskaudella tulevan kauden suunnittelu ja toteutuksen valmistelu lähestyy jo reipasta vauhtia. Strategian toteutuksen näkökulmasta moni visioinnin kunnianhimoinen pyrkimys saattaa aluksi tuntua mahdottomalta ja jotkut niitä ovatkin. Niiden tavoittelu voi silti...