Tavoitteiden selkeä asettaminen ja niiden tehokas johtaminen ovat keskeisiä tekijöitä niin yksilöiden kuin suurten organisaatioiden menestykselle. Tuoreen tutkimuksen, jonka toteutti Forrester Consulting Microsoftin toimeksiannosta, korostaa, että selkeät ja keskittyneet tavoitteet organisaatioissa parantavat toiminnan suorituskykyä. Tämä tukee myös työntekijöiden ymmärrystä organisaation tavoitteista ja niiden vaikutuksista toiminnan tuloksiin. Tämä puolestaan edistää työntekijöiden tyytyväisyyttä, kun taas epäselvät tavoitteet voivat aiheuttaa sekaannusta ja uupumusta.

Mittaa merkittävyyttä

Living Strategy -palvelun® ominaisuuksien avulla kytket nämä tutkimuksen osoittamat relevantit menestysmittarit niille tavoitteille ja toiminnoille, joilla itse tuloskin tehdään. Tehokas tavoitteiden asettamis- ja hallintaprosessi vaatii liiketoiminnan tavoitteiden ja tulosten yhteensovittamista. Strategiaa on koordinoitava tiiviisti ja johdon tulisi kommunikoida yrityksen tavoitteita selkeästi ja pyrkiä yhdistämään ne myös henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tässä teknologia parantaa näkyvyyttä ja seurantaa. Oikeat työkalut voimaannuttavat ammattilaisia ja edesauttaa heitä parempaan suoritukseen.

Johtamisen murros digitaalisessa maailmassa

Nykyinen digitaalinen murros vaikuttaa merkittävästi johtamiseen. Yhä nopeutuva muutos ja kasvava monimutkaisuus vaativat uudenlaisia lähestymistapoja, jotka huomioivat yksilöiden tarpeet. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi tarvitaan digitaalisia työkaluja, jotka tukevat johtajuuden kehittymistä. Perinteinen kontrolloiva lähestymistapa vaihtuu mahdollistamiseen ja vastuunjakoon. Hierarkkinen komentaminen väistyy yhteisöohjautuvuuden tieltä. Tämä luo kasvavia vaatimuksia johtajuudelle, erityisesti ketterissä organisaatiorakenteissa verrattuna perinteisempiin, ylhäältä ohjattuihin järjestelmiin.

Muuttuuko It-investointien painopiste sisäisen toiminnan tehostamiseen?

Tutkimusyhtiö Gartner näkee, että it-investointien fokus on siirtymässä yritysten sisälle. Organisaatiot ottavat käyttöön ratkaisuja, joiden tavoitteena on optimoida tai tehostaa niiden omaa toimintaa.

Living Strategy®: Osallistava strategiatyökalu

Olemme kehittäneet Living Strategy® -pilvipalvelun, joka ratkaisee johdon ajankäytön haasteita, mutta erityisesti se kehittää organisaation tapaa tehdä strategiatyötä kokonaisvaltaisesti – siis sitä miten tehokkaasti strategiaa toteutetaan ja sen tavoitteet saavutetaan. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on valinnut ratkaisumme kaupunkiympäristön strategian toteutukseen kattaen 1500 käyttäjän osallistumisen.

Lähetä yhteyspyyntö ja keskustellaan lisää