Näin syyskaudella tulevan kauden suunnittelu ja toteutuksen valmistelu lähestyy jo reipasta vauhtia. Strategian toteutuksen näkökulmasta moni visioinnin kunnianhimoinen pyrkimys saattaa aluksi tuntua mahdottomalta ja jotkut niitä ovatkin. Niiden tavoittelu voi silti olla kokeilemisen arvoista oppimisen osalta.

Mutta onko meidän strategia ja kunnianhimoiset tavoitteet sisäistettyjä, jotta toteutus voisi ylipäätään onnistua? Vai onko tarpeen vain pienet parannukset ja rullataan sillä mikä on tähänkin asti kantanut?

Epäonnistumiseen johtavat haasteet

Viimeisten vuosikymmenien aikana on julkaistu lukuisia tutkimuksia strategian toteutuksen, epäonnistumisen syistä ja tärkeimmistä haasteista, joita johtajat kohtaavat yrittäessään toteuttaa strategiaa. Nämä tutkimukset ovat paljastaneet jopa 90 prosentin epäonnistumisen asteita ja lukuisia avainongelmia, jotka estävät tehokkaan strategian toteuttamisen.

Aikojen saatossa on strategian toteutukseen kehitetty lukuisa joukko menettelytapoja ja työkaluja, jotka auttaisivat ratkaisemaan näitä ongelmia. Kuitenkin yleisimmät tai useimmin mainitut ongelmat ovat pysyneet samoina jo vuosikymmeniä, ja tuntuvat aina ajankohtaisilta, kuten esimerkiksi:

  1. Tehoton viestintä.
  2. Epäjohdonmukainen linjaus eri strategiatasojen välillä, kaikki eivät ole samalla kartalla
  3. Tehoton muutoksenhallinta. Vastustus ja kapea ajattelu, joka johtuu siitä, että ihmiset eivät ole tarpeeksi mukana ja riittävästi sitoutuneita.
  4. Tehoton suorituskyvyn hallinta liittyen epäselviin tai puuttuviin tavoitteisiin, virheelliseen mittareiden (KPI) käyttöön, epäonnistuneisiin resurssien allokointiin tai haitallisiin kannustimiin.
  5. Tehoton projektinhallinta. Hyvä strategian toteutus edellyttää systemaattista seurantaa ja projektinhallintaa.
  6. Toimimaton strategia. Tehokas strategian toteutus vaatii strategiaa, joka on alun perin toteuttamiskelpoinen, ilman sitä epäonnistuminen rakennetaan jo ennen kuin toteutus edes alkaa.

Yhdessä nämä ongelmat aiheuttavat valtaosan epäonnistumisista. Koska nämä ongelmat ovat hyvin tunnettuja, ja niihin löytyy lukematon määrä oppaita ja ratkaisuja, niin miksi aina päädymme tutkimuksissa yhtä laihoihin tuloksiin?

Strategian monitoroinnista sen mentorointiin -digitaalisen valmentajan avulla

Käytännön työskentelyn ja sovelluksemme kehityksen myötä olemme  havainneet, että eräs keskeinen ongelmatekijä jää huomioimatta. Ratkaiseva osa strategian toteuttamisen tehostamisessa on auttaa johtajia ja henkilöitä ymmärtämään luodun strategian merkitys henkilön omassa ympäristössään ja ajattelussaan.

Sense-making on prosessi, jossa ihmiset antavat merkityksen asioille, joita he kohtaavat ja kokevat. Teemme sitä koko ajan, kun koemme – aistimme – jotain uutta ja yritämme selvittää, mitä tapahtuu.

Uusi strategia, joka usein on kirjoitettu abstraktilla yrityskielellä,  sisältää usein monia uusia elementtejä ja viittauksia, jotka ihmisten on ymmärrettävä. Heidän on annettava sille merkitys yhdistämällä se olemassa oleviin ideoihinsa, oletuksiinsa ja uskomuksiinsa.

Se, että ohjelmiston avulla ratkaisemme aiemmin esiteltyjä toteutuksen ongelmia, ei vielä riitä. Meidän on ratkaistava miten autamme johtoa ja strategavalmentajia toteuttamaan yksilöllisempää kommunikointia, joka mahdollistaa ja auttaa henkilön omien tulokulmien huomioimisen ja jolla ihmiset antavat merkityksen uudelle strategialle. He voivat tarkastella strategiaa omasta näkökulmastaan ​​ja kontekstistaan. Se auttaa heitä ymmärtämään, mitä uusi strategia tarkoittaa heidän tilanteessaan.

Me 4stractionissa kehitämme tapaa tehdä tämä tehokkaasti keskustelevan käyttöliittymän avulla, niin ettei johto tukkeudu yksilöllisen valmennuksen vaatimaan resurssointiin. Toimiva vuoropuhelu siitä, mitä strategia voisi tarkoittaa, kun se käännetään valmennettavan erityiseen kontekstiin – heidän liiketoimintayksikköön, osastoon tai rooliin. Keskustelun on vastattava heidän kysymyksiinsä siitä, kuinka heidän työnsä muuttuu uuden strategian mukaan. Ihmiset tarvitsevat näitä esimerkkejä, oppiakseen muodostamaan yhteydet omatoimisesti. Strategian toteutus alkaa sujumaan kun he ovat ymmärtäneet ja kokeneet asioiden yhteyden. Kutsumme tätä aktiiviseksi sosiaaliseksi oppimisprosessiksi, se on Living Strategy ajattelun ytimessä ja sen mahdollistamiseksi teemme jatkuvaa kehitystyötä.

Aloita toimivampi toteutus siihen kehitetyn ohjelmiston avulla. Katso tarkemmin ja Kokeile veloituksetta.