Miten Netum hyödyntää 4stractionin Living Strategy ohjelmistoa strategiansa kehittämisessä?

Kun strategiaan osallistetaan yrityksen kaikki tiimin jäsenet, saadaan strategiatyöstä tehokasta keskittyen yrityksen kannalta olennaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. ”Näin voidaan oppia toisten ajatuksista eikä tehdä päällekkäistä työtä” 4stractionin Living Strategy työkalua hyödyntävä Jari Jokinen toteaa Netumilta strategiatyöskentelyyn liittyvässä Tivi-lehden artikkelissa.

Netum on suuren kasvun kokenut IT-palvelutalo, joka on lähes kolminkertaistunut henkilömääränsä neljässä vuodessa. He lähtivät etsimään sopivaa työkalua aluksi OKR-työskentelyyn liittyen. 4straction Living Strategy-työkalu valikoitui heille parhaaksi vaihtoehdoksi, sillä se kattoi myös yrityksen strategisen johtamisen tarpeet ja tarjosi lisäksi mm. strategiatyöpajoja, kattavan tavoitteiden toteutuksen seurannan, sekä tehokkaan ja läpinäkyvän osallistamisen mahdollisuudet. Isona etuna nähtiin myös mahdollisuus dokumentoida kaikki tarvittava data yhdelle alustalle. 

”Verkossa toimivan työkalun avulla olemme voineet osallistaa koko henkilöstön strategian kehittämiseen”, Jokinen toteaa. Osallistamisen lisäksi työkalu mahdollistaa jatkuvaluonteisen strategiatyön projektiluontoisen kehittämisen sijasta. Jokinen toteaakin, että nykymaailmassa on mahdotonta odottaa seuraavaan vuoteen, ennen kuin reagoidaan eteen tuleviin asioihin.

Jari Jokinen Netum

Netum on kehittänyt omaa strategiatyöskentelyään jatkuvaan ja osallistavaan suuntaan Living Strategyn avulla. Tästä pääset tutustumaan lisää, miten työkalun konkreettiset hyödyt yritykselle on mahdollista nähdä jo sen kokeiluvaiheessa. 

Jari Jokinen kehuu Living Strategyn visuaalisuutta ja vuorovaikutteisuutta. ”Verkossa toimivan työkalun avulla olemme voineet osallistaa koko henkilöstön strategian kehittämiseen.”