Otettuamme käyttöön 4stractionin strategiatyökalun, ymmärrys tuotannon arvon ja tuloksen kehittymisestä lisääntyi huomattavasti kaikilla organisaatiotasoilla kertoo toimitusjohtaja Simo Tahvanainen, Joutsenon Elementti. 

 

Joutsenon Elementti tuottaa betonielementtejä ammattirakentamisen tarpeisiin yli 65 vuoden kokemuksella. Heidän toiminnassaan, kuten valmistamissaan elementeissä, näkyy ensiluokkainen työnjälki, vankat arvot ja kotimainen tuotanto. Joutsenon Elementti haluaa kasvaa ja investoida. Joutsenon Elementin tietojohtaminen kehittyi yhdessä yhtiön muun kehittymisen rinnalla. Alunperin Joutsenon Elementin toimitusjohtaja Simo Tahvanainen kertoo hakeneensa hallituksen ja JoRy:n kokouksiin tunnuslukujen osalta dynaamisesti päivittyvää agendaa, mutta se ei toteutunut.

 

Sen jälkeen Tahvanainen päätti vuonna 2019 ottaa käyttöön tuohon vaiheeseen sopivan 4stractionin helposti räätälöitävän talouden tunnuslukujen mittariston/ dashboardin. Tavoitteena oli yhdistää Joutsenon Elementin talous- sekä tuotantojärjestelmän tietoja ja saada niistä tuotantoa päivittäin ohjaavia tunnuslukuja helposti luettavaan ja seurattavaan muotoon. Tämä mahdollisti myös tarkempien ennusteiden laadinnan ja seuraamisen.

Joutsenon Elementti laajentui yrityskaupoilla v.  2018 Kotkaan ja v. 2020 se osti Kouvolan Betonin. 

Tahvanainen kertoo, että “vuoden 2021 aikana saimme ERP integraatiomme valmiiksi ja laajensimme käyttäjien määrää sekä veimme järjestelmän tuottaman informaation saataville useilla organisaatiotasoilla.” Tahvanainen jatkaa:  “4stractionin Strategia työkalu on lisännyt huomattavasti ymmärrystä tuotannon arvon ja tuloksen kehittymisestä kaikilla organisaation tasoilla.Yhtenä suurimpana apuna Tahvanaisen omassa työssä on ollut tuotannon tehokkuuden reaaliaikaisen seurannan mahdollistuminen.

 

Hän jatkaakin: “Rakensimme yhdessä 4stractionin kanssa työkalun kassavirtamme ennustamiseen. Lopputulos on erittäin hyvä ja pystyimme ennustamaan viime vuoden kassan kehittymisen ja kuukausittaiset vaihtelut erittäin tarkasti jo alkuvuodesta.

Tehtaidemme paikallisjohdolle 4stractionin tuottama informaatio on ollut silmiä avaavaa ja ammattitaitoa kehittävää.”

 

Mitä haasteita Joutsenon Elementin toimitusjohtaja Simo Tahvanainen näkee tulevaisuuden johtajuudessa ja sen alati muuttuvassa toimintaympäristössä?

Johtajuuden haasteet ovat toki samanlaisia kuin aiemminkin, uusina erityispiirteinä voisi mainita etäjohtamisen lisääntymisen ja yksilöiden väliset erot etätöiden tekemisessä.

Tiedolla johtaminen vaikuttaisi olevan myös nouseva trendi. Ihmiset ovat tottuneet nykyisin saamaan informaatiota ja mitattavaa dataa entistä useammin. Esim. Päivittäisten askelien määrä, unen laatu, levon määrä tai henkilökohtaisten pankkitiliemme tapahtumien luokittelut yms. ovat entistä paremmin meillä tiedossa ja kaipaamme samanlaista mitattavaa tietoa myös työtehtävistämme. Aikaisemmin tämä piirre oli uskoakseni enemmän pelkästään meidän insinöörien luonnevika.

En ota kantaa siihen onko tämä kaiken mittaaminen hyvä vai huono asia, mutta tietoa osataan kaivata entisaikoja enemmän ja siihen tarpeeseen uskon menestystä janoavilla yhtiöillä olevan tarvetta vastata.”

Tutustu tulostauluihin.

Ota yhteys myyntiin.