Kuinka vahvasti työntekijänne seisovat yrityksenne takana?

 

Mika viittasi aikaisemmassa artikkelissa tutkimukseen suomalaisten yhtiöiden strategian tuntemiseen johdossa sekä koko henkilöstössä. Tutkimuksesta kävi ilmi että vain 13% johdosta sekä 2% työntekijöistä tunsi yhtiönsä strategian. Eräs tekijä strategian tuntemisessa on varmasti henkilöstön sitoutumisessa. Jos yhtiön toiminta ei liiemmin kiinnosta, ei strategiahömppäkään jaksa kauheasti kiinnostaa. Se kun vielä saattaa olla monimutkaisesti runoiltu.

 

Yrityksissä on ymmärretty että henkilöstön sitoutuminen ei voi olla erillinen toiminto lokeroituna henkilöstöhallinnolle vaan sen on oltava koko johtoryhmän tehtävä. Deloitten Talent Edge 2020 -kyselyssä 83 prosenttia isompien yrityksien johdosta koki että työntekijöiden kehitysohjelmia on merkittävästi parannettava.

 

TNS-Gallupin tutkimuksen mukaan suomalaisista työntekijöistä vain 11 prosenttia ovat sitoutuneita työnantajaansa. 75 prosenttia ovat epäsitoutuneita ja 14 prosenttia on aktiivisesti sitoutumattomia. Yleisesti on tunnustettu että sitoutuneet, tuottavat ja uskolliset työntekijät johtavat markkinaosuuksien kasvattamiseen, tuloksen paranemiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen.

 

Kuinka hyvä ja ajantasainen tilannekuva teillä on henkilöstöstä?

 

Liiketoiminta tapahtuu tässä ja nyt ja johdon on saatava tarvitsema tieto jatkuvasti ja ajantasaisena. Myös henkilöstön sitoutumista on johdettava jatkuvasti. Yritykset maailmanlaajuisesti ovat selkeästi havainneet tämän. Seuraavassa on trendi hakusanalla “henkilöstön sitoutuminen” (suomeksi tulos ei tuottanut riittävästi vielä tuloksia). Lisäksi kovia kasvajia ovat henkilöstön sitoutumisen kyselyt.

 

Screen Shot 2016-04-27 at 12.54.51

 

Silicon Valleyn teknologia-startupeista näyttää olevan rantautunut Suomeenkin niin kutsuttu henkilöstön pulssi. Idea siinä on kerätä pulssia hyvin kevyellä tavalla esim. viikottain joka tarkkailee henkilöstön tunnetilaa ja sitoutumista. Idean taustalla on:

 

– pyrkimys välittää henkilöstölle kokemus siitä että henkilöstö voi vaikuttaa omaan työhönsä
– saada nopeaa palautetta ratkaistavista ongelmista liiketoimintaympäristössä
– tarjota yhteinen, rento ja välitön tapa kerätä tietoa henkilöstöltä

 

Osuuspankin henkilöstön kehitysjohtaja kertoi viime viikolla ylen haastatteluohjelmassa miten myös Osuuspankki on siirtynyt keräämään henkilöstön pulssia osana henkilöstön kehitystä ja sitoutumista. Eli myös perinteisemmät toimijat ovat löytäneet tämän välineen työkaluarsenaaleihinsa.

 

4Straction: henkilöstön tilannekuva

 

Toteutamme tämän vuoden aikana yhtenä tärkeänä osa-alueena tilannekuvan muodostamiseen tehokkaat kysely- ja keskustelutyökalut henkilöstön sitoutuneisuustason keräämiseen. Palvelulla onnistuu sekä viikottainen pulssi kuten myös esim. kuukausi- tai kvartaalitason laajemmat kyselyt henkilöstön työhyvinvoinnin ja sitoutumistason seuraamiseen. Tulemme myös sisällyttämään palveluun yleisesti hyväksi todettuja ja laajalle levinneitä kyselypohjia.