Suuri haaste strategiatyössä on saada tiimit ja ihmiset sitoutumaan yhteiseen ponnisteluun yrityksen tulevaisuuskuvan eteen.

Parempia ja tarkempia suunnitelmia?

Paras tapa latistaa innostus on kertoa mitä pitää tehdä, miten se pitää tehdä ja missä järjestyksessä se pitää tehdä. Paremmat ja tarkemmat suunnitelmat eivät riitä, vaan organisaatiosta laajemman joukon on oltava mukana jo suunnitteluvaiheessa, jotta yhteinen sitoutuminen syntyy. Olemme tuoneet palveluumme uusia ominaisuuksia joilla organisaation potentiaali voidaan paremmin valjastaa yhteisen tulevaisuuskuvan rakentamiseen innostavalla ja sitouttavalla tavalla.

Strategiatyöpajat turboahdettuna

Tarjoamme uudenlaisen digitaalisen fasilitoinnin välineen joka on integroitu palvelun strategiakarttaan saumattomasti. Työkalu ei ole pelkkä nk. canvas-työkalu, vaan suunniteltu ryhmän näkemyksien kirkastamiseen. Sillä voi mallintaa niin SWOTit, TOWSit tai kirkastaa OKR – tavoitteita ja löytää seuraavia läpimurtoja kohti päämäärää.

Katso kattava tukiartikkeli työpajatoiminnallisuudesta.

Living Strategy® Ohjelmiston avulla jatkuvaluonteinen strategiatyö viedään osaksi johtamisen käytäntöä askel kerrallaan. Käytä palvelua kun haluat:

  • suunnitella strategian ja tavoitteiden päivittämistä.
  • säästää energiaa ja innostusta suunnittelun jälkeen vielä toteutukseenkin.
  • strategiaprosessin, joka mahdollistaa organisaation osallistumisen.
  • työkalun millä muotoilla selkeä ja toteutuskelpoinen strategia, jota on helppo seurata.