Strategian tehokas toteutus alkaa läpinäkyvästä osallistamisesta jo tilannekuvaan

On ratkaisevan tärkeää pystyä luomaan yhteinen, ymmärrettävä kieli, joka tekee osallistumisesta strategiatyöhön tehokasta. Rakenteiden ja yhteyksien visualisointi, sisäisen tiedon saanti ja kontekstin luominen strategisen ajattelun helpottamiseksi syventää ymmärtämistä, mitä teemme ja miksi. On kuitenkin kriittistä kutsua uusia ääniä strategiatyöhön, kannustaa uusia näkökulmia ja keskusteluja. Johtoryhmässä käytävä debatti helposti vahvistaa omia uskomuksiamme ja nykyajattelun haastaminen jää liiaksi taustalle. Laajempi osallistaminen modernin fasilitoivan palvelun avulla tuo ketteryyttä uusille näkökulmille ja ideoille. Se varmistaa, että nykyajattelu saa haastajan.  

Ohjattu osallistaminen ja vapaa dialogi, molempia tarvitaan

4Straction palvelussa on ominaisuuksia, jolla varmistetaan ja mahdollistetaan strategiatyöhön osallistaminen. Ihmiset ovat erilaisia ja menestyksekäs johtaminen nähdään eri tavalla. Joku tarvitsee rankempia reunaehtoja, joku lukuja ja joku mahdollisuuksien alleviivaamista. Dialogin pyrkimyksenä on tuottaa ymmärrystä toisten näkemyksistä ja luoda merkityksiä toiminnan kohteena oleville asioille. 

Osallistuminen ohjattujen työskentelytilojen avulla

Palvelun tilanne- ja tilapäivitykset on tehokas keino pyytää osallistujilta täsmällisempää arviota toiminnan kehittymisestä. Arviointi annetaan jäsennellysti luotuun strategiseen viitekehykseen roolin mukaisesti. Arviointisyklin voi määritellä kohdistetusti viikoista kuukausiin. Tämän avulla saadaan koottua yhteinen tiivistetty toteutuksen tilannekuva. 

Agenda ominaisuuksilla voidaan struktoroida palaverikäytäntöä, jossa strategiaan liittyviä arviointeja, päätöksiä ja aloitteita kootaan ja ohjataan palaveripohjan avulla. Näin saadaan läpinäkyvä ja dokumentoituva käytäntö läpi osallistuvien tiimien.

Työpajaominaisuuksilla fasilitoidaan strategista ajattelua vaativaa työskentelyä. Sen avulla fasilitaattori voi luoda terävää ohjausta kysymysten ja arvointiperspektiivien avulla sekä vaiheistaa etenemistä iteroiden ja syventäen. Session tuloksena saadaan mitatusti yhteinen tulos tärkeimmistä johtopäätöksistä. Sovelluskohteita ovat mm. kilpailija analyysit, markkina positiointi, mahdollisuuksien ja riskien tunnistaminen, päämäärien ja tavoitteiden asettaminen, jne. Ominaisuus soveltuu erinomaisesti etätyöhön. 

Vapaa dialogi ja keskustelu

Kommentointiominaisuuksilla mahdollistetaan läpinäkyvä ja epämuodollisempi keskustelu. 

Käyttäjä voi tallentaa ajanhetkeen liittyvät havainnot ohjausnäkymien mittareihin ja kuvaajiin sekä kaikkiin keskeisiin strategiasisältöihin. Osallistuja voi myös itse jakaa ulkoisia havaintoja, uutisia, kuvaa ja linkkejä asioista jotka halutaan nostaa uutisvirtaan. Tällöin ne ovat muiden käyttäjien nähtävissä ja kommentoitavissa. Kommentointiketju tiivistyy dialogiksi jäsentyen helposti luettavaksi oikeaan asiayhteyteen.

Palvelun tilannehuone kokoaa viimeisimmän keskustelun eri alueilta, niin että ihmiset ovat tietoisia ajankohtaisista asioista ja tarvittaessa voivat osallistua dialogiin oman agendansa mukaisesti.

Katso palvelun hinnoittelu

Sovi esittely