“4stractionin strategiatyökalu toimii jatkuvaluonteisen strategiatyömme vahvana tukena”, kommentoi Netumin johtava konsultti Jari Jokinen.

Netum – kannattavaa kasvua vuodesta 1997 alkaen

Netum on vahvasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Palveluihin kuuluu digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut.

Netum listautui Helsingin pörssin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kesällä 2021.

Ennen kuin Netum listautui pörssiin, yrityksessä oli muutamaa kuukautta aiemmin pilotoitu OKR- malli erilliselle pilottiryhmälle. OKR- ja strategiatyökalulle oli tarvetta ja vaihtoehdot kilpailutettiin. Triggerinä työkalun valinnassa oli nimenomaan OKR. Kilpailutuksessa 4straction tuli mukaan “mustana hevosena”, mutta voitti kilpailun. Kesän aikana OKR mallinnettiin 4stractionin Living Strategy® ohjelmistoalustaan. Netum siirtyi OKR-mallin käyttöönoton myötä jatkuvaluonteiseen strategiaprosessiin. OKR:n lisäksi muita syitä strategiatyökalun valintaan olivat Netumin johtavan konsultin Jari Jokisen mielestä toiveet, että strategiatyökaluun pystyisi kätevästi tallentamaan menneiden, nykyisten sekä tulevien strategioiden prosessit, työpajat ja harjoitukset.

Mitä lisäarvoa ja hyötyä Netum on jo saanut 4stractionin strategiatyökalusta?

“Ehkä ne ovat nämä harjoitukset, joita työpajamoduulissa voi tehdä”, pohtii Jokinen ja jatkaa: “Työpajan osallistujat ovat listanneet vaihtoehtoja, joista on sitten tehty analyysejä ja vertailuja. Sen jälkeen niistä saa kiteytetyn visuaalisen esityksen.”

Jokinen jatkaa, “Ja se, että on mahdollista tunnistaa uhat, arvioida kohteita, äänestää vaihtoehdoista. Voi esim. tutustua palaverin materiaaleihin etukäteen tai antaa tehtäviä seuraavaa palaveria varten. Näin palaverit tehostuvat. Lisäksi työvaiheiden tuloksia on mahdollista hyödyntää seuraavien työvaiheiden sisällön pohjana sekä viedä muihin työpajoihin, jolloin työpajoja voi ketjuttaa”.

Korona-ajan etätöissä yrityksessä päästiin heti hyödyntämään Living Strategy® ohjelmistoalustan Työpajoja. Ennen lähes kaikki workshopit järjestettiin Netumilla livenä, nyt ne pystytään organisoimaan myös virtuaalisesti Strategiatyökalua hyödyntäen.

Henkilökohtaisesti Jokista miellyttää Living Strategy Platform™ strategiatyökalussa visuaaliset yhteenvedot. Esim. mielipiteiden kasaumat tai eroavaisuudet huomaa nopeasti ja visuaalinen esitystapa kirvoittaa helpommin hyviä ja tuloksellisia keskusteluja.

Katso lisää Living Strategy® ohjelmistosta