Elävään strategiaan! 

Loistaako strategiasi poissaolollaan johtoryhmässä? Ja vaikka se on yrityksen tärkeintä työtä, eli siis ”mitä pitää tehdä että menestyksemme jatkuu?” Strategiatyö on turhan usein jotain sellaista mihin pitää erikseen ryhtyä ja sitten taas jatketaan niitä oikeita töitä. Ei ehditä miettimään mitä tehdään tai miten tehdään, tehdään vaan niin vietävästi. Yleensä strategiatyöskentely on sellaista harvojen herkkua, mutta valmiista tuloksista pitää sitten kaikkien nauttia, ja innostua. No, siinä on johdolla varsinainen motivointipähkinä. Usein kuulee mainittavan että henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja tulisi ottaa mukaan strategiatyöskentelyyn. Miksei näin sitten toimita? Teknologiset perusvalmiudet ovat jo olemassa ja henkilöstön valmiudet riittävällä tasolla, mutta jotain näyttää puuttuvan. Ehkä syy on vallitsevassa yrityskulttuurissa tai teknologiaa ei osata vielä hyödyntää.

Tärkeä osa strategiatyöskentelyä on tilannekuvan ja siitä johdetun tulevaisuusnäkymän luomista. On viisasta perustaa päätökset realistiseen tilannekuvaan, joten sen luomisessa tulee hyödyntää monipuolisesti henkilöstöä, sidosryhmiä sekä palveluntarjoajia informaation ja näkemysten lähteinä. Kannattaa hankkia tietoa ja hyväksyä tosiasiat kehitystoimien lähtökohdaksi. Tilannekuva on strategisten päätösten ja strategian lähtökohta.

Vuosisuunnittelusta Elävään strategiaan!

Yritysten välinen kilpailu voidaan nähdä strategioiden välisenä kilpailuna, ainakin siinä määrin kun strategiat ovat harkittuja eivätkä pelkästään orgaanisen kasvun tuloksia. Ajan tasalla oleva tilannekuva vaikuttaa ratkaisevasti johdon kykyyn arvioida tulevaisuuden todennäköisiä kehityskulkuja ja tehdä parempia strategisia päätöksiä nopeasti.  Kerran vuodessa tehtävistä strategisista analyyseista kannattaa siirtyä Elävään Strategiaan, jossa tilannekuva pidetään jatkuvasti ajan tasalla luonnollisena osana johtamista ja liiketoimintaa.

Mutta miten?

Jatkuvan tilannekuvan informaatio- ja tietolähteinä voivat toimia internet-sivustot ja ulkoiset palveluntarjoajat sekä asiakkaat, kumppanit, toimittajat, kilpailijat ja oma henkilöstö. Tietovirran tulee olla mahdollisimman

  • Relevanttia (strategista)
  • Todenmukaista
  • Ajantasaista
  • Jatkuvaa
  • Tasapainoista
  • Vaivatonta
  • Aktivoivaa

Tilannekuvaa luovan ja ylläpitävän informaation tulee olla rajoittunut ja keskittynyt vain yrityksen kannalta tärkeiden asioiden seurantaan. Totuudenmukainen informaatio mahdollistaa realistisen tulkinnan ja tilannekuvan. Jatkuva muutos edellyttää jatkuvaa ja ajantasaista seurantaa, kun monipuolinen ja useasta näkökulmasta tuotettu informaatio puolestaan tukee ehyttä kokonaiskuvaa. Tiedon tulee olla helposti saatavilla siten että hyötysuhde on erinomainen. Kohdista johtamisjärjestelmä ja johtoryhmän ajankäyttö strategisesti merkittäviin asioihin ja tulevaisuuteen. Tilannekuvasta johdetun tulevaisuuskuvan tulee olla aikaansa edellä!

Ole aina valmiina

Kehittynyt johtamisjärjestelmä ja tietotekniset ratkaisumallit tukevat tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostamista, mutta lisäksi edellytetään informaatiovirran tiedollista jalostamista sekä oppimista tukevaa kulttuuria. Strategiatyöskentely on pohjimmiltaan sosiaalinen oppimisprosessi, jossa puhutaan yrityksen menestyksen kannalta tärkeimmistä asioista. Kommunikaatio on tärkeässä roolissa, joten myös kysymällä johtaminen ja kuunteleminen. Pyritään ymmärtämään omaa toimintaa ja ulkopuolista maailmaa siten että saadaan luotua voittajastrategia mahdollisimman pysyvään menestykseen. Tärkeintä on strateginen oppiminen, sillä strategiset päätökset ja toimintasuunnitelmat eivät voi olla parempia kuin mihin strateginen ajattelumme kykenee, paitsi vahingossa. Strateginen osaaminen ilmenee siis tilannekuvassa sekä sen pohjalta luodussa tulevaisuuskuvassa ja strategiassa. Ylivoimaiseen tilannekuvaan johtava nopea oppiminen voi olla pysyvä kilpailuetu. Varaa siis aikaa kommunikaatioon ja strategiseen oppimiseen.

Ota tästä veloituksetta strategisen johtamisen arviointityökalu johtoryhmätyöskentelyn jatkuvaan kehittämiseen

www.4straction.com