Elämme nyt turbulenttia aikaa ja yritysten tulevaisuuden osalta avainasemassa ovat korostetusti strateginen johtaminen sekä kykymme nostaa katsettamme tulevaisuuteen. 

Miten mahdollistamme kattavan dialogin hallituksen pitkänaikavälin päämäärien ja johdon välittömämpien tavoitteiden yhteensovittamiseen?

Yhteenvetotasoinen tieto ei aina riitä muutostarpeiden tunnistamiseen samalla kun digitalisaation myötä muutosvalta on voimakkaasti siirtynyt asiakkaille. Voimmeko digityökaluilla tarjota tehokkaasti, tarvittaessa hienojakoisempaa, tietoa myös hallituksen käyttöön? Tutkimusten mukaan käytämme yrityksissä paljon aikaa erilaisten ennusteiden, analytiikka- ja tilanneraporttien tekoon, mutta siitä huolimatta todellinen jaettu tilanne- ja tulevaisuuskuva jää usein riittämättömäksi.

Onnistunut strategiatyö on enemmän löytämistä ja oppimista kuin suunnittelua.

Sen voi saavuttaa vain hallituksen, johdon ja avainhenkilöiden tiiviillä yhteistyöllä. Kuinka henkilöstömme onnistuu toteuttamaan strategiaamme ja millaisia aktiviteetteja tehdään sen eteen? Onko kommunikointi onnistunut vai jäikö muutostarve etäiseksi exceleihin ja unohtuu arki kiireen jyrätessä?

Mitä jos panostaisimme iteroivaan ja ketterään strategian toteuttamiseen, jossa osallistujien strategista kyvykkyyttä parannetaan jatkuvaluontoisesti ilman raskaita ja hierarkisia vuosikellon mukaisia suunnitteluprosesseja. Se motivoi henkilöt strategian toteuttamiseen osallistamalla heidät havainnointiin ja omien toimenpiteiden määrittelyyn. Samalla läpinäkyvä työskentelymalli varmistaa, että yrityksen parhaat strategiset kyvyt ovat johdon käytettävissä ja hallitus on paremmin tietoinen strategian tilanteesta.

Tuumasta toimeen modernilla Living Strategy® työkalulla

Sen avulla saadaan jatkuva ja reaaliaikaisempi tilannekuva ja tiukka ote nopeasti muuttuvasta ja epävarmasta toimintaympäristöstä sekä strategian johtamisesta.