Vaativa käyttökohde – Helppo käyttää

Strategiarakenteet on nyt kokonaisuudessaan mahdollista visualisoida miellekartan avulla. Sisällytimme kaikki palvelun strategian rakenteet näkymään samassa miellekartassa yhtä aikaa sekä mahdollistimme näkymän selaamista helpottavia ominaisuuksia

Laajempi. Selkeämpi

Lisäsimme rakennekarttaan nyt kaikki palvelun strategiat käytettäväksi yhtä aikaa sekä lisäsimme näkymän avautumaan suoraan päävalikosta täyden ikkunan tarkastelutilaan. Käyttäjä voi kontrastin osalta valita tumman tai vaalean tilan välillä. Porautuminen on mahdollista isosta kuvasta aina aktiviteetteihin asti.

Lisäksi tiivistimme näkymää poistamalla ylimääräisiä selittäviä vaiheita. Selkeytimme eri vaiheiden rakenteen erottamista otsikoinnilla sekä paransimme pitkien tekstikuvausten näkymistä.

Laajensimme näkymässä näkymään kaikki palvelun rakenteet eli myös:
– mittarit
– kriittiset menestystekijät
– aloitteet

Valitse tarkasteltava näkökulma

Käyttäjä voi nyt valita näytettävät sisällöt helposti valitsemalla näytettävät rakennetyypit. Jos halutaan tarkastella vain päämääriä tai niiden kriittisiä menestystekijöitä, voidaan valita nämä tarkasteltavaksi ja myös esim. laajentaa kartta näyttämään nämä kaikilta strategiatasoilta

Näkymää voidaan edelleen rajoittaa halutulla strategiatasolla tai sen alatasoilla

Metatiedon kytkeminen

Käyttäjän on nyt mahdollista liittää muistiokuvauksia ja resurssilinkkejä suoraan rakenteeseen, joka mahdollistaa esim. tasoon kytketyn esityksen liittämisen myöhempää tarkastelua varten. Resurssilinkit näytetään myös muissa rakennetta esittävissä näkymissä

Katso miten iso kuva muodostuu tarinaksi arkeen