Miksi he ostavat?

Kilpailuedun vuoksi asiakkaat ostavat meiltä, sen sijaan että ostaisivat kilpailijoiltamme. Tässä mielessä kilpailuetu voi olla melkein mitä tahansa, kunhan vain asiakas valitsee tuotteemme tai palvelumme. Kilpailuetu voi olla luonteeltaan mm. ilmeinen, piilevä, abstrakti tai konkreettinen, kuten esimerkiksi pääsy jakelukanaviin, huippuosaaminen, brändi tai yksittäinen tuoteominaisuus. Kilpailuedun erityisenä haasteena on pysyvyys. Pysyvä kilpailuetu on saanut kritiikkiä siitä, ettei sitä voi saavuttaa. Saattaa olla näinkin. Harmittaa kun kilpailijat kopioivat ja oppivat sekä toimintaympäristön muutokset aikaansaavat kilpailuetujen murenemista. Lisäksi vielä kilpailuetu on kontekstisidonnaista, sillä tuoteominaisuudet vetoavat erilailla eri käyttäjäryhmiin, eri kulttuureissa, eri aikoina, jne. No, niin tai näin, mitä pysyvämpi kilpailuetu on, sitä parempi. Pysyvään kilpailuetuun liitetään yleensä seuraavia tunnusominaisuuksia

  • arvokkuus
  • merkittävyys
  • harvinaisuus
  • korvaamattomuus
  • kopioinnin vaikeus
  • kehittämisen hitaus
  • pitkäkestoisuus

Asiakkaan valinta voi perustua yksittäiseen tuoteominaisuuteen, mutta pitkällä aikavälillä tärkeämpää on kyky uudistaa ja tuottaa yhä uusia kilpailuvaltteja. Kilpailuetu näyttää siis liittyvän tuote- ja palveluominaisuuksiin, joilla pyritään vastaamaan asiakkaan ostokriteereihin, kun taas pysyvä kilpailuetu viittaa enemmänkin kilpailuedun lähteisiin eli kykyyn luoda ja uudistaa kilpailuetuja.

Elä ja uudista!

Filosofi Palomäen sanoin ’maailma velloo ympärillämme’. Muutosvauhti vaihtelee eri toimialojen välillä. Perinteisten toimialojen rinnalle on noussut erittäin nopeasyklisiä turbulentteja toimialoja, joiden suhteen puhutaan jopa Hyper-kilpailusta ja siihen liittyvästä tilapäisestä kilpailuedusta. Tällöin toimialoja syntyy, poistuu ja sulautuu toisiinsa kun tuoteuutuuksia julkaistaan nopeassa tahdissa. Esimerkiksi kelvatkoon ICT-klusteri. Ymmärrettävästi on kritisoitu pysyvän kilpailuedun mielekkyyttä tällaisessa ympäristössä. Liiketoiminnan turbulenssi ei ole kylläkään poistanut pysyvän kilpailuedun tarvetta, mutta huomio tulee kohdistaa yksittäisten kilpailuetujen pysyvyydestä kykyyn uudistaa ja tuottaa uusia kilpailuetuja! Ja koska maailma elää, niin pitää strategiankin elää, kuten myös suunnitelmien ja hallintajärjestelmän siinä välissä.

Osaaminen ratkaisee

Osaamista, joka tuottaa kilpailuetuja, voidaan sanoa ydinosaamiseksi. Mistä tätä ydinosaamista sitten saadaan? Tarvitaan kyvykkyyttä oppia nopeasti yhdessä ja ylläpitää jatkuvasti realistista tilannekuvaa, jonka pohjalta elävää strategiaa ketterästi toteutetaan. No niin, nyt ollaan asian ytimessä! Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen tärkein tehtävähän on nimenomaan huolehtia yrityksen arvonnoususta ja kannattavuudesta pitkällä aikavälillä. Ja se työkalu, jolla tämä tehdään, on strategia tai vielä oikeammin sanottuna strateginen johtaminen. Elävä strategia tähtää elävään kilpailuetuun, jonka lähtökohtia ovat nopea oppiminen ja tehokas toimeenpano. Elävä kilpailuetu syntyy inhimillisen pääoman kyvykkyydestä oppia yhdessä, ymmärtää liiketoimintaympäristöä, muokata strategiaa ja johtaa toteutusta sen mukaisesti. Miten on, selviääkö organisaatiosi tästä testistä eli osoittaako strategiasi pysyvän kilpailuedun suuntaan? Miten luodaan hyvä strategia ja mitä on hyvä strateginen johtaminen? Tee ilmainen testi ja nappaa vinkit osoitteessa www.4straction.com