Yhdistetään koneälyn tuottamat markkinahavainnot ja henkilöstön tietämys toteutuskelpoisiksi aloitteiksi

Strategisen ennakoinnin työkalulla olemme auttaneet asiakkaita johdonmukaisesti parantamaan muutoksen johtamista. Avainosaajien rooli on tärkeimpien ilmiöiden tunnistaminen ja niiden vaikutusten analysointi oman toimintaan. Tässä myös mitataan organisaation kyky tunnistaa asioita bisnesympäristöstä ja siinä myös erottaudutaan kilpailijoista, hyvässä tai huonossa.

Uutishuone   

Annetaan älykkään haun koota relevantit uutiset liiketoimintamme liittyen. Kilpailijaseuranta, tärkeimpien asiakkaiden ja kumppaneiden seuranta sekä toimialamme keskeiset ilmiöt uutisvirran pohjana.

Analysointi ja rikastaminen

Yrityksen asiantuntijat moderoivat ja priorisoivat tärkeimmät uutiset ja jakavat havaintojaan jäsentämällä ja arvioimalla merkityksellisyyttä. Oikeat ihmiset osallistuvat. Mobiilisti.

Johtopäätökset     

Ketterät analyysityökalut auttavat havaitsemaan, ymmärtämään ja ennakoimaan pelikentän muutokset. Avainhenkilöt ja johto tarkastelevat kokonaiskuvaa ja ilmiöitä trenditutkassa.  Mahdollisuuksien ja riskien hallinta nousee aivan uudelle tasolle kun niiden käsittelyyn on helppo, osallistava ja havainnollinen työkalu.

Aloitteet ja näkemykset

Johtoryhmä- ja tiimityöskentelyn ominaisuuksilla kirjataan näkemykset ja ratkaisuvaihtoehdot päätöksentekoputkeen, jossa asiat ja niiden taustat pysyvät jatkuvasti päättäjän ulottuvilla.   

Ensimmäistä kertaa samassa paketissa,  Ennakointi ja Budjetointi   

Kun tämä ennakoinnin työväline otetaan käyttöön tukemaan budjetointiprosessia niin saamme perspektiiviä ja pohjaa niille muutostoimenpiteille, joilla on merkittävin vaikutus budjettiin. 4Straction palvelualusta sisältää myös edistykselliset ominaisuudet rullaavaan budjetointiin ja suorituskyvyn visualisointiin. Järjestelmässä on suvereeni liitettävyys ja kattava tunnuslukujen hallinta. Se tukee monipuolisesti yritysrakenteita ja seurantatasoja.

Katso lisää