Tietojärjestelmien kehitys

Tietojärjestelmien myllerrys on ollut tavattoman nopeaa kun mietitään yrityksille suunnattuja tietojärjestelmiä. Myynninohjaus,- taloudenohjaus- ja tuotannonohjausjärjestelmät, asiantuntijaorganisaation tuotannonohjaus, projektinhallinta- ja tehtävänhallintasovellukset yms. sekä viime aikoina myös työkaluja päätöksentekoon, hallitustyöskentelyyn, dokumenttien- ja sopimuksenhallintaan. Jokaiselle jotakin. Pienistä isoihin.

Ja yritykset ovat näitä suurella innolla myös ottaneet käyttöön, koska tehostaahan se toimintaa. Siirretään tieto tyypitettyihin tietorakenteisiin jotta tietoa voidaan tehokkaammin käsitellä, raportoida sekä siirtää tietojärjestelmien välillä. Kukaan tuskin haluaisi enää siirtyä myyntiliidien tai kirjanpidon käsittelyssä Exceliin tai projektinhallintaa hoitaa PowerPointeilla. Tehostettu ohjelmisto tuo paljon etuja, vaikka tuo mukanaan aina oppimiskynnyksen ennen hyötyjä. Hankala automatisoida tai visualisoida informaatiota joka ei ole rakenteellisessa muodossa.

Toteutukset johdon toimintaa ajatellen

Kun sitten tarkastellaan yrityksen johdon ja eritoten johtoryhmien toimintaa, valtaa siellä PowerPoint ja Excel alaa. Tyypillisesti raportit eri tietojärjestelmistä koostetaan PowerPointtiin johon myös kerätään osallistujilta raportti oman alueen toiminnasta sekä ennusteet vaihtelevassa muodossa. Kaikkein innovatiivisimmat ovat siirtyneet jo johtoryhmätyöskentelyssä ehkä Google Appsin päälle, jotta kaikki tämä voidaan sentään tehdä yhtä aikaa monikäyttötilassa. Ja mahdolliset toimenpiteet ja päätökset kirjataan sitten samaiselle esitykselle. Siis jos niitä kirjataan. Joku saattaa kirjoittaa erillisen palaverimuistion, joka lähetetään sähköpostilla.

Miksi täällä ei ole tapahtunut samanlaista tietojärjestelmien kehitystä? Onko johdon toiminta liian vaativaa tai rakenteetonta jotta siellä voitaisiin tuoda tehostusta ohjelmistojen avulla? Tai ehkä johto on epäitsekästä ja pitänyt huolta että operatiivista työtä tekevillä on hyvät työkalut käytössään. Vai onko osa-alueiden kokonaisuus niin leveä, että yksi järjestelmä ei voi tätä kokonaan hoitaa?

Mitä versiion 2.0 sitten tarvittaisiin?

Käsittääksemme tähän tarvitaan ainakin:

  • Numerotiedon kaivaminen yrityksen operatiivisista järjestelmistä kuten talous, myynti, markkinointi, tuotanto sekä tämän datan visualisointi
  • Tieto yrityksen toimintaympäristöstä, kuten kilpailijat, asiakkaat, toimittajat sekä markkinan kehitys
  • Työkaluja jolla fasilitoida keskustelua yrityksen tilasta, jossa yhdistyy laadullinen ja määrällinen tieto
  • Tavoitteiden- ja suorituskyvyn seuranta
  • Päätettävien asioiden valmistelu
  • Päätöksenteko sekä siihen liittyvä osallistaminen ja viestintä
  • Tehtävien/päätösten jalkauttaminen operatiivisiin järjestelmiin ja asianomaisten tiedotus

Eli aikamoinen joukko toimintoja. Ja parastahan se olisi jos järjestelmä ohjaisi johtoryhmän toimintaa historian silmäilystä strategisempaan suuntaan jossa arvioidaan yhtiön tulevaisuutta ja siihen liittyviä osatekijöitä.

Aika iso suupalanen mutta otimme haasteen vastaan. PowerPoint 2.0 olisi ollut ehkä hyvä nimi mutta valitsimme varmuuden vuoksi sellaisen joka on hankala lausua. 4Straction eli ForStraction. For-Strategy-And-Actions.

Katso lisää: https://www.4straction.com/tuote/